Nobelprisen i økonomi 2020

Mandag den 12. oktober 2020 blev det i Stockholm offentliggjort af Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi at Nobelprisen i økonomi for 2020 tildeles Paul R. Milgrom, Stanford University, USA og Robert B. Wilson, Stanford University, USA for deres teorier “til forbedringer af auktionsteorien og opfindelser af nye auktionsformater”, der har bidraget positivt og praktisk til forbedrede auktioner.

Årets pristagere, Paul Milgrom og Robert Wilson, har undersøgt, hvordan auktioner fungerer. De har også anvendt deres forskningsresultater til at designe nye auktionsformater for varer og tjenester, der er vanskelige at sælge på en traditionel måde, såsom radiofrekvenser. Deres opdagelser har gavnet sælgere, købere og skatteydere overalt i verden.

Om auktionsteori

Folk har altid solgt ting til højstbydende eller købt dem fra den, der afgiver det billigste tilbud. I dag skifter objekter til en værdi af astronomiske summer hver dag hænder i auktioner – ikke kun husholdningsgenstande, kunst og antikviteter, men også værdipapirer, mineraler og energi. Offentlige indkøb kan også gennemføres som auktioner.

Ved hjælp af auktionsteori forsøger forskere at forstå betydningen af forskellige regler for auktionsformater og regler for budgivningen for de endelige priser.

Robert Wilson udviklede teorien for auktioner af eksempelvis den fremtidige værdi af radiofrekvenser eller mængden og værdien af ​​mineraler i et bestemt område. Wilson viste, hvorfor rationelle budgivere har tendens til at placere bud under deres eget bedste skøn over den fælles værdi.

Paul Milgrom formulerede en mere generel teori om auktioner, der ikke kun omfatter fælles værdier, men også private værdier, der varierer fra byder til byder. Han analyserede budstrategierne i en række velkendte auktionsformater.

Over tid udbydes stadig mere komplekse samfundsværdier, såsom landingstilladelser og radiofrekvenser. Som svar opfandt Milgrom og Wilson nye formater for auktioner, og i 1994 brugte de amerikanske myndigheder først et af deres auktionsformater til at sælge radiofrekvenser til teleoperatører.

Siden da har mange andre lande implementeret deres forslag.

”Årets pristagere i økonomiske videnskaber startede med grundlæggende teori og brugte senere deres resultater i praktiske anvendelser, der har spredt sig globalt. Deres opdagelser er til stor gavn for samfundet”, udtaler Peter Fredriksson der er formand for prisudvalget.

Om prismodtagerne

Paul R. Milgrom, født 1948 i Detroit, USA.

Ph.D. 1979 fra Stanford University, Stanford.

Robert B. Wilson, født 1937 i Genève, USA.

D.B.A. 1963 fra Harvard University, Cambridge, USA. Adams Distinguished Professor of Management, emeritus, Stanford University, USA.

Præmien på 10 millioner svenske kroner deles ligeligt mellem pristagerne.

Om prisen

Prisen i økonomi er stiftet af Sveriges centralbank i 1968 for at markere bankens 300-års jubilæum. Den hedder officielt “Sveriges centralbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel” og blev første gang uddelt i 1969.

Nobelpristagere med dansk tilknytning

Prisen er tidligere givet til økonomer med en vis tilknytning til Danmark:

Dale Thomas Mortensen (1939 – 2014) fik prisen i 2010 som anerkendelse for hans banebrydende arbejde med arbejdsmarkedsmodeller og ”economic friction” – mangel på information og andre afvigelser fra det perfekte marked. Dale Mortensens far var danskfødt, og Dale Mortensen har siden begyndelsen af 1980’erne jævnligt gæstet Aarhus Universitet.

Lars Peter Hansen (født 1952) fik prisen i 2013 for udviklingen af økonometriske modeller for sammenhænge mellem makroøkonomi og udviklingen på de finansielle markeder. Lars Peter Hansen er amerikaner af dansk afstamning, idet hans tipoldeforældre Ole og Marie Hansen i sidste halvdel af 1800-tallet udvandrede fra Nordfyn til Utah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s