Skrivebordsgeneralen på pension

Bjørn Bisserup

Forsvarschef Bjørn Bisserup er i øjeblikket hjemsendt, efter at han blev testet positiv for covid-19 efter et kursus i Forsvaret, men ved udgangen af november forlader den 60-årige Bisserup helt forsvaret for at gå på pension.

Forsvarschef Bjørn Bisserup forlader sin post på et tidspunkt, hvor negative sager på forsvarsområdet har taget flere overskrifter end de positive i landets medier.

Møgsager i Forsvaret

Det gælder dels sagen om daværende hærchef, H.C. Mathiesen, som blev idømt tre måneders fængsel for at fremme sin kæreste karriere og sagen om mulig svindel med midler i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Bjørn Bisserups nepotisme-sag

Bjørn Bisserup har også haft sin egen sag om nepotisme i Forsvaret. Da forsvarsmediet Olfi søgte aktindsigt, fik daværende departementschef Thomas Ahrenkiel Kammeradvokaten til at undersøge påstande om, at Bjørn Bisserup fra sin daværende position som stabschef i forsvarskommandoen skulle have påvirket sin søns optagelse på Hærens Officersskole i 2010.

Kammeradvokaten vurderede dog, at Bjørn Bisserup ikke var inhabil i sagen, men han fik en næse for ikke at gøre opmærksom på, at hans søn var blandt dem, der fik adgang til skolen som en indirekte konsekvens af hans dispositioner.

Sønnen har siden forladt Hæren, og er nu civilt ansat ligesom Bjørn Bisserups to andre børn.

Tidligere departementschef Thomas Ahrenkiels sag om inhabilitet

Da sagen om forsvarschef Bisserups habilitet spidsede til, blev departementschef Ahrenkiel tvunget til også at lade sig selv undersøge af Kammeradvokaten. Ahrenkiel var nemlig i 2016 blevet kæreste med ministeriets pressechef. På et tidspunkt fik pressechefen et klækkeligt engangsvederlag og lønforhøjelse. Det skete ved et møde, hvor departementschefen deltog.

Kammeradvokatens konklusion var at Ahrenkiel var inhabil. Sagen fik dog ikke konsekvenser, da statsministeriets departementschef forud havde sagt god for, at forsvarsministeren ikke skulle underrettes om kæresteforholdet.

Forsvarschefens ansvar for møgsagerne

Bjørn Bisserup har på den øverste post i Forsvaret trukket fokus i forbindelse med flere af ”møgsagerne”. I sagen om hærchefen, generalmajor H.C. Mathiesen, ville Bisserup i første omgang end ikke undersøge påstanden om magtmisbrug, men da der viste sig at være kød på sagen og Mathiesen fik en fængselsdom, måtte han beklage sin håndtering.

Da Bisserup i 2019 i forlængelse af sagen om svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse blev udnævnt til fungerende chef for Forsvarets Ejendomsstyrelse, lignede det et vink med en vognstang om, at han som tidligere koncernstyringsdirektør og som forsvarschef ikke var uden ansvar for tingenes tilstand i Hjørring.

Bjørn Bisserups karriere

Bjørn Bisserup kom ind i hæren under den kolde krig, blev konstabel, gennemgik sergent- og officersskole og blev i 2017 udnævnt som forsvarschef.

Bjørn Bisserup har trods sine 44 år i uniform aldrig været udsendt på en international mission – med undtagelse af en fredelig smuttur til Cypern for FN. Han har således aldrig ført sine mænd i krig og aldrig trykket sig bag en kampvogn med fjender lurende på geværafstand. Til gengæld er han uforfærdet gået løs på sagsbunkerne og deltaget i talrige af centraladministrationens bureaukratiske krige.

Den manglende krigserfaring betød – sammen med det faktum, at han kom fra den administrative stilling som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets Departement – at han ved sin tiltrædelse som forsvarschef i 2017 af flere blev kaldt “skrivebordsgeneralen”. Et medie kaldte ham også “djøf’er i uniform”.

Pensionisttilværelsen

Pensioneringen vil gøre det muligt for Bjørn Bisserup at varetage lukrative bestyrelsesposter i den ganske omfattende danske våbenindustri. Der bliver måske endog tid til at dyrke musikalske interesser, hvor det forlyder, at ”Admiralens vise” fra den komiske operette ”H.M.S. Pinafore” har en høj stjerne:

I landsmænd her, som gerne vil nå op

til vor samfundsstiges allerhøjeste top,

flyd med, men hold jer i enhver forstand

til stadighed og altid fra det dybe vand.

Til stadighed og altid fra det dybe vand.

Stå aldrig til søs! Lad de andre stå!

I får stribevis af kors og bånd og stjerne på!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s