Nationalbanken: Fortsat prisstigninger på boligmarkedet

Nationalbanken

Prisstigningerne på boligmarkedet fortsætter de kommende år på trods af coronakrisen, vurderer Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi: Udsigter for dansk økonomi – Udsigt til moderat lavkonjunktur det næste års tid, der blev offentliggjort den 23. september 2020.

De danske boligejere kan se frem til fortsatte prisstigninger på trods af usikkerheden om vurderinger og boligbeskatningen, og det tilbageslag, som coronakrisen har påført dansk økonomi.

Danmarks Nationalbank vurderer forsigtigt, at huspriserne i år vil stige med 1,6 pct., mens de kommende år vil byde på pæne prisstigninger.

Prisudviklingen afspejler, at husholdningerne igen forventer stigende boligpriser. Modsat finanskrisen 2008-9 er det ikke under coronapandemien udviklingen på boligmarkedet, der er årsag til problemerne. Boligsektoren har faktisk bidraget positivt til den relative makroøkonomiske stabilitet.

Lave renter og hjælpepakker

Samtidig er renterne på boligmarkedet lave, og hjælpeordningerne har holdt indkomsterne oppe. Efter et markant fald i marts steg boligpriserne hen over sommeren og ventes at stige med 1,6 pct. for 2020 som helhed.

Nationalbanken forventer, at huspriserne næste år vil stige med 1,5 pct., mens de i 2022 vil stige med 3,1 pct. Til sammenligning steg huspriserne med 3 pct. i 2019.

Stigningen i år er en opjustering i forhold til Nationalbankens seneste prognose fra foråret, der var langt mere pessimistisk. Dengang forventede Nationalbanken et fald i boligpriserne på 2,3 procent i 2020.

Fremgangen på boligmarkedet kommer midt en coronakrise, der ellers har kastet mørke skygger over både den danske økonomi og verdensøkonomien. Dansk økonomi ventes således i år at skrumpe med 3,6 pct., mens økonomien herhjemme langsomt vil genvinde momentum i 2021.

Ifølge prognosen vil det danske bruttonationalprodukt (BNP) stige med 3,6 pct. næste år, mens økonomien i 2022 vil vokse med 2,3 pct.

Svarer til udviklingen i USA

Udviklingen på det danske boligmarked svarer til billedet af boligbyggeriet og især ejendomsomsætningen i USA.

Omsætningen på det amerikanske boligmarked fortsatte i august 2020 de tidligere måneders stigende tendens. Udviklingen drives af det lave renteniveau og trenden med at flytte ud til forstæderne med mulighed for bedre plads og have m.v. Denne tendens er forstærket under coronakrisens nedlukninger, hvor hjemmearbejdende forældre og fjernunderviste skoleelever har skærpet interessen for mere plads og frisk luft. Væksten bekræftes ifølge Bloomberg, der vurderer at huspriserne i august lå godt 11 pct. over tilsvarende periode sidste år.

Boligsektoren har dermed bidraget til at opretholde aktiviteten i den amerikanske økonomi under coronakrisen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s