Svinepesten i Tyskland kan få store konsekvenser

Svinepest

Et dødt vildsvin ramt af sygdommen AFS, er fundet tæt ved Cottbus i Tyskland. Myndighederne har umiddelbart etableret et fire kilometer langt hegn omkring stedet.

Der er nu svinepest i Tyskland. Det tyske landbrugsministerium bekræftede sent onsdag aften, at der fundet et dødt vildsvin smittet med afrikansk svinepest i den sydøstlige del af Tyskland. Prøverne skal nu verificeres, men det betragtes som en formalitet. Det kan få store konsekvenser for den tyske eksport af grisekød ud af Europa. Hvor store konsekvenser det vil få for Danish Crown er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at spå om.

De døde vildsvin er fundet tæt på den polsk-tyske grænse i kommunen Spree-Neise øst for Cottbus. Det er ikke langt fra det område i Polen, hvor der for omkring et år siden blev fundet afrikansk svinepest blandt vildsvin.

Det tyske landbrugsministerium bekræfter

Landbrugsminister Julia Klöckner meddelte på et pressemøde i Berlin torsdag den 10. september, at et vildsvin i den østlige delstat Brandenburg var blevet testet positivt.

Hun sagde, det inficerede område vil blive afspærret. Myndighederne har forberedt sig på, at svinepesten nu finde i Tyskland, og de vil træffe foranstaltninger til at forhindre, at sygdommen spredes yderligere, tilføjer hun.

Det døde vildsvin blev fundet 6 km fra den polske grænse, og kun 30 km fra det sidste bekræftede tilfælde af ASF i Polen.

Der blev udtaget en prøve, og et positivt resultat blev bekræftet på Friedrich-Loeffler-Institut laboratorium, Tysklands nationale institut for dyresundhed.

Biosikkerhed advarsel

Instituttet sagde de ansvarlige veterinærmyndigheder på stedet skal nu træffe de nødvendige foranstaltninger og understregede, at det var “nu yderst vigtigt for landmændene til nøje at overholde landbrugets biosikkerhed”.

Forbundsministeriet for Fødevarer og Landbrug havde sat landet i højeste beredskab for tilstedeværelsen af ASF efter vildsvin var blevet fundet døde i det vestlige Polen.

Ministeriet advarede om, at en indtrængen af ASF i Tyskland ville have “alvorlige konsekvenser for dyrene såvel som for økonomien. Og en indtrængen i vildsvinebestanden “ville være kritisk”, da “mulighederne for at kontrollere sygdommen er begrænsede”.

Betydning for tysk eksport

Det store spørgsmål er nu, hvilke konsekvenser det får for den tyske eksport til blandt andet Kina og Japan. Tyskland eksporterer årligt omkring en million ton grisekød til lande udenfor Europa.

”Vi har forskellige planer liggende klar i skuffen. Lige nu handler det om at holde hovedet koldt og følge udviklingen i Tyskland. I løbet af få dage vil vi have et overblik over, hvilke konsekvenser det får for den tyske eksport ud af Europa, men det giver ikke mening at spå om, hvilken betydning det får for den danske notering, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown.

Prisen på grisekød i Tyskland har stor betydning for priserne i hele Europa.

Det tyske magasin, Agrarheute, skriver, at vildsvinet blev fundet i bydelen Sembten. Her har de tyske myndigheder grebet ind og med hegn sikret området mod indtrængning af andre vildsvin. Hegnet er fire kilometer langt. Agrarheute følger udviklingen i Tyskland herunder på de tyske slagterier.

Afrikansk svinepest i Tyskland

Hegn har begrænset vildsvinebestanden i Danmark og formand for LandboSyd, Mogens Dall, beklager at svinepesten nu er kommet til Tyskland. Han ærgrer sig over, at de tyske myndigheder ikke som de danske valgte at sikre grænserne mod vildsvin og bekæmpe dem i områderne. Herhjemme har hegnet på den dansk-tyske grænse betydet, at bestanden af vildsvin er blevet begrænset væsentlig.

Fra flere sider er det anført, at prisen for hegnet på omkring 80 mio. kr. er alt for høj. Mogens Dall konstaterer nøgternt, at prisen på hegnet svarer til blot en dags dansk eksport af svinekød.

I Polen har der været 66 fund af svinepest alene i år, og i Tyskland er det første tilfælde af afrikansk svinepest nu bekræftet.

Generalsekretæren for Copa og Cogeca, paraplygruppen for europæiske landbrugsorganisationen, udtalte: “Identifikationen af inficerede vildsvin i Tyskland i dag er naturligvis en kilde til bekymring for hele den europæiske svinekødssektor. Ikke desto mindre bør vi berolige. Tyskland beviste sin evne til hurtig reaktion og effektive foranstaltninger, og Brandenburg-regionen har en begrænset svineproduktion.”

Afrikansk Svinepest, ASF

Siden august 2018 har der været rapporter om en massiv forekomst af sygdommen i Kina. Moldova, Rusland og Ukraine rapporterer også fortsat tilfælde af ASF. Sidste år udslettede ASF omkring 120 millioner svin i Kina, mere end en tredjedel af landets svinebestand.

Tilfældene er nu blevet bekræftet i omkring 10 europæiske lande.

Tyskland er klart Europas største svinekødsproducent – og en vigtig leverandør af svinekød til Kina. Allerrde i maj 2020 advarede man om, at risikoen for ASF i Tyskland “ville være betydelig”.

Importører uden for EU er tilbøjelige til at iindføre et totalt forbud mod import af svinekød fra lande med risiko for smitsomme svin, selv om sygdommen kun er hos vildsvin.

I UK siger National Pig Association, at der er frygt for, at handelen med svinekød vil blive skadet med en bredere afsmittende virkning på det det tyske svinekødsmarked.

Indflydelse på svinenoteringen i Danmark

Det har endnu ikke været  muligt at aflæse reaktionen på oplysningen om den tyske svinepest på den danske svinenotering.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s