Udsigt til generelle prisfald på landbrugets produkter

usaltet brød

Danish Crown sænker i næste uge svinenoteringen til landmændene med 60 øre pr. kilo. Der er tale om det største fald på en enkelt uge siden 1997.

Landbruget er i øjeblikket i en udsat position på grund af coronakrisen, afrikansk svinepest, ustabilt vejr, risiko for et hårdt ”Brexit”, potentiel renteuro mv.

Prisen på dansk landbrugs væsentligste produkter gik i starten af coronakrisen fri. Det er ikke længere tilfældet. Krisen rammer nu flere dele af landbruget i form af generelle prisfald.

Nedlukningen af store dele af samfundet i de fleste lande har betydet lavere efterspørgsel efter fødevarer. Hvor coronakrisen i starten primært gav prisfald på minkskind, okse-og kalvekød samt gartneriprodukter, rammer krisen nu landbrugsprodukter generelt, fremgår det af en netop offentliggjort udgave af ”Markedsvurdering for landbrugsprodukter”.

Den afrikanske svinepest i Kina og i en række østeuropæiske lande drev i starten af marts 2020 prisen på grisekød op i 14,30 kr. pr. kg. Sidenhen er prisen faldet til 12,60 kr. og til 12 kr. i næste uge som følge af coronakrisen, som har medført nedlukning af hoteller, restauranter og andre dele af turistbranchen og oplevelsesøkonomien.

Svineprisen er dog fortsat ganske høj stærkt domineret af afrikansk svinepest i Kina og andre lande. Ifølge markedsvurderingen vil Kinas og andre asiatiske landes store behov for import af grisekød støtte priserne en rum tid endnu.

Der er dog så småt tegn på, at den kinesiske egenproduktion af svin er stigende – dog fra et lavt niveau. I takt med stigende egenproduktion vil den kinesiske importefterspørgsel blive reduceret og de kinesiske priser såvel som de globale og danske afregningspriser falde tilbage.

Coronakrisens negative påvirkning af landbrugets priser forventes opretholdt, indtil risikoen for en opblussen af virussen er ovre og nedlukningen ophørt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s