Økonomien i USA er stærk, men aktiemarkederne i USA og Europa er vildt overvurderede

Trump Biden Iowa 11 june 2019

Fra USA kommer der fortsat positive økonomiske nyheder. I hvert fald blev der i februar 2020 skabt hele 273.000 job uden for landbruget. Det viser det såkaldte kongetal fra arbejdsministeriet i Washington, der blev offentliggjort den 6. marts 2020.

Kongetallet viser, hvor mange job – uden for landbruget – der blev skabt i USA i den foregående måned. Det er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.

Det var på forhånd forventet, at der ville blive skabt 180.000 job. Dermed overstiger tallet økonomernes forventning med næsten 100.000 job.

En række økonomer hæfter sig ved, at udbruddet af coronavirus endnu ikke er slået igennem i de amerikanske økonomiske statistikker.

Pr. 6. marts 2020 er situationen i USA imidlertid langt fra alarmerende. 14 personer er døde: 13 i staten Washington og 1 i Californien. Foreløbig er der registreret 240 tilfælde af corona-smitte over 21 delstater. Denne opgørelse omfatter 46 tilfælde, der blev evakueret fra krydstogtskibet Diamond Princess i Japan, og 3 personer, der blev evakueret fra Kina.

Psykologiske effekter

Pengepolitikken i både USA og Europa har de sidste år været målrettet mod økonomisk vækst, beskæftigelse og inflationstakten.

Den amerikanske centralbank har prøvet at vende den ekspansive pengepolitik både ved at ophøre med den såkaldte quantitative easening, QE, ved at nedbringe bankens overnormale beholdninger af værdipapirer og ved gradvise forhøjelser af renten.

Situationen i Frankrig og de sydeuropæiske medlemmer af euro-zonen afskar Den Europæiske Centralbank fra at nå frem til en situation, hvor de kunne afslutte QE-politikken. Banken har derfor i de seneste år bidraget til at presse renteniveauet helt i bund – og holde det der!

Samtidig har likviditeten været rigelig.

Bankerne tjente ingen penge og forfaldt til at flå kunderne med eksorbitante gebyrer. Investorer har ledt med lys og lygte efter investeringer med mulighed for bare et lille afkast. Pensionskasser og andre institutionelle investorer er blevet mere risikovillige og har placeret store summer i unoterede papirer og i udlån til ejendomsprojekter m.v.

Boble på aktiemarkederne

Traditionelle placeringer i stats- og (i Danmark) i realkreditobligationer har været så lidt attraktive, at mange har foretrukket placering på en anfordringskonto til 0 rente, men aktiemarkederne har især nydt godt af udviklingen.

Mange helt almindelige pensionsopsparere, der tidligere ville have holdt sig til obligationer og indlånskonti, har overvundet deres aversion mod risikable placeringer og købt aktier. Resultatet har været, at det aktiemarked, vi ser lige nu, i virkeligheden er ret absurd. Udover den efterspørgsel, der er flyttet over fra obligationsmarkederne, er væksten finansieret med billig gæld. Risikoen er derfor, at vi har en kæmpe asset-boble, fordi der er lånt penge ud til grotesk lave renter til virksomheder og lande.

Corona-virussen kan føre til, at boblen brister. Selvom effekten på den reale økonomi måtte vise sig at være begrænset, kan de psykologiske effekter på aktiemarkederne meget vel blive meget stor. Hvis det bliver tilfældet, er de seneste dages aktiekursfald bare en lille forsmag på, hvad der er i vente!

Mange sagesløse pensionsopsparere, der modvilligt har bevæget sig ind på aktiemarkedet, står derfor nu til en – desværre – mærkbar ”haircut”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s