Enden på det kommunale selvstyre i Gentofte?

Grundskyld

På borgermødet i Gentofte mandag den 17. februar 2020 om udligningsreformen prøvede borgmester Hans Toft forgæves at få et svar fra socialdemokraten Jeppe Bruus på det helt centrale spørgsmål om konsekvenserne for den samlede serviceramme for kommunerne.

Regeringen lægger op til, at der skal flyttes omkring 1,6 mia. kr. fra de såkaldt rigeste til de såkaldt fattigste kommuner. Det skal muliggøre at disse kommuner kan tilbyde deres borgere – børn, unge og gamle – det samme serviceniveau, som andre steder i landet.

Hvis kommuner som Gentofte, der skal betale, ikke ønsker at forringe ydelserne til borgerne, men hæver skatten for at kunne betale den øgede udligning, vil det betyde at det samlede skattetryk stiger. Den skattestigning vil regeringen – siger de – kompensere for ved at sænke bundskatten – også i de yderkommuner, der modtager øget udligning.

Hvis yderkommunerne vælger at forhøje serviceniveauet – det som regeringen påstår, er hele formålet med den øgede udligning – vil det betyde, at den samlede serviceramme for alle kommuner under ét vil stige med omkring 1,6 mia. kr.

Problemet er, at servicerammen er fastlagt i en aftale mellem regeringen og kommunerne og en overskridelse med 1,6 mia. kr. vil automatisk udløse en kollektiv bøde til kommunerne af tilsvarende størrelse.

Konsekvensen er, at Gentofte først skal opkræve øgede skatter hos borgerne – rige som fattige. Dernæst vil kommunen blive pålagt en anseelig bøde for overtrædelse af servicerammen – en bøde som kommunen ikke kan betale!

Borgmester Hans Toft forsøgte – forgæves – på borgermødet at få et svar fra Jeppe Bruus, der i øjeblikket er formand for Folketingets Finansudvalg, om regeringen er indstillet på at udvide servicerammen for kommunerne.

Den fuldstændig perverse konsekvens af regeringens såkaldte udligningsreform er derfor, at først skal Gentoftes borgere flås for op mod 50.000 kr. i gennemsnit. Dernæst skal borgerne tåle en skatteforhøjelse. Endelig må vi imødese at en af Danmarks mest veldrevne kommuner til næste år vil blive sat under administration af Indenrigsministeren, når vi ikke kan betale dummebøden for overtrædelse af servicerammen.

Det er dybt godnat og helt uforståeligt, at Venstre ikke også har forladt forhandlingerne med en regering, der tydeligvis ikke aner hvad de har mellem hænderne.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s