Den amerikanske centralbank: økonomien er i god gænge!

Jerome Powell1

Den amerikanske centralbankdirektør Jerome Powell fortalte tirsdag den 11. februar 2020 finansudvalget i Repræsentanternes Hus, at efter Federal reserves opfattelse, var den amerikanske økonomi i god gænge, selvom han gav udtryk for at Coronavirussen kunne udgøre en potentiel trussel. Powell udtrykte også bekymring budgetunderskuddet betydning for den amerikanske økonomi på længere sigt.

Høringen i Finansudvalget fandt sted i anledning af Centralbankens halvårlige pengepolitiske rapport.

Det fremgik, at den amerikanske økonomi nu på 11. år var i en rekordlang vækstperiode, og Powell så ingen grund til at væksten ikke kunne fortsætte. Det nuværende renteniveau på 1,5 – 1,75 pct. var passende til at understøtte en kontrolleret vækst.

Virus-udbruddet ville givet påvirke økonomien i Kina og dets nære naboer og handelspartnere, og USA ville sandsynligvis også komme til at mærke effekter. Powell sagde, at det blev overvejet, om der vil være tale om varige virkninger, som bør føre til revurdering af de økonomiske udsigter, men det er alt for tidligt at konkludere på det spørgsmål.

Udvalgsmedlemmerne stillede spørgsmål til Powell om alt fra Fed’s interventioner på pengemarkedet, til klima og finansiering af rumforskning.

Centralbankchefen gentog, at bekæmpelse af klimaændringer ikke var Centralbankens opgave, men hørte under andre myndigheder. Centralbanken havde dog til opgave at sikre, at ekstreme vejrbegivenheder ikke destabiliserede det økonomiske system.

Jerome Powell gled generelt af på mere partipolitiske spørgsmål, men svarede dog på et spørgsmål om Donald Trumps økonomiske politik og handelsaftaler, at de bidrog til at holde den økonomiske aktivitet på et højt niveau.

Powell havde dog også en dæmpet advarsel om det voksende føderale underskud, der i 2020 ville nå op på tusind milliarder dollars, delvist som følge af skattelettelserne.

Jerome Powell bemærkede, at det stærkere arbejdsmarked havde gjort arbejdsgiverne mere villige til at ansætte folk med færre kompetencer og til at uddanne dem. Han bemærkede samtidig, at der fortsat var behov for at fokusere på arbejdsudbud og produktivitet.

Den samlede inflation baseret på forbrugerprisindekset var 1,6 pct. i 2019 og dermed noget under Centralbankens målsætning på 2 pct. Powell forventede, at inflationsraten i de kommende måneder ville nærme sig målsætningen.

Under høringen i Repræsentanternes Hus tilkendegav Trump på Twitter, at han mente at Centralbankens renteniveau var for højt, når konkurrenter havde negative renter. Den stærke dollarkurs var til ugunst for amerikansk eksport.

Trump Jerome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s