Manglende konkurrence og monopoler i den danske energi- og fjernvarmesektor betyder dyr fjernvarme

Fjernvarmerør
Svenskerne betaler mindre for deres fjernvarme end danskerne, og der er mindre forskel på prisen på tværs af fjernvarmeområder i Sverige end i Danmark. Det viser en analyse fra Dansk Energi.

Dansk Energi, der repræsenterer 45 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark, har lavet en ny analyse, der går et spadestik dybere end regeringens konkurrenceanalyse ved at sammenligne prisen i flere år, med flere prisdata og med flere forklarende parametre for både Danmark og Sverige.

Analysen viser, at en fjernvarmekunde i Sverige betaler mindre for sin varme end i Danmark. I perioden 2010 til 2015 har de svenske fjernvarmepriser i gennemsnit ligget mellem 15 og 30 procent under de danske priser. Dette billede går igen, når man tager højde for forskelle i afgifter og tilskud imellem de to lande, om end prisforskellen mindskes.

Monopol i Danmark

De lavere svenske priser kan ikke umiddelbart forklares med forskelle i fysiske forhold. Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi vurderer, at der i Sverige er en naturlig konkurrencesituation, hvorimod fjernvarmen i Danmark har monopol.

LOGSTOR
Den førende globale leverandør og producent af fjernvarmerør og rørsystemer til energibranchen ligger i Danmark. LOGSTOR er en global leverandør af komplette præisolerede rørsystemer, der har hovedsæde i Løgstør i Danmark, og beskæftiger ca. 1200 medarbejdere fordelt i 12 lande verden over. Produktionen foretages på koncernens 8 fabrikker i Danmark, Sverige, Finland, Polen og Rumænien.
LOGSTOR er i dag 100 pct. ejet af kapitalfonden Triton Fund III. Der er pt. 30 virksomheder i Tritons portefølje med en opsætning på omkring 13 milliarder Euros og mere end 55.000 medarbejdere.

Kartelsagen i 1995
Der har i Danmark været en række kartelsager indefor energisektoren. Den første kartelsag i fjernvarmesektoren startede i 1995 med, at EU-kommissionen kom på uanmeldt besøg på virksomhederne Løgstør Rør, ABB I. C. Møller (der senere blev til Alstom Power Flowsystems), Tarco Energi (et kommunalt ejet selskab, der i 1999 blev solgt til Løgstør Rør) og Dansk Rørindustri A/S (der i 2003 blev overtaget af Star Pipe, der ejes af Ribe Jernindustri).

Løgstør Rør blev senere overtaget af en investorgruppe bestående af Axcel, Polaris og FIH, herefter overtaget af en engelsk kapitalfond, som hedder Montagu Private Equity, og fra 2013 af den nuværende ejer – den britiske kapitalfond Triton.
Kartelsagen endte med at koste de fire selskaber sammenlagt 625 millioner kroner i bøder.

Overpris på 30 – 40 pct.
Efter kartellets opløsning faldt priserne på fjernvarmerør med 30-40 pct. og de tidligere kunder krævede store erstatninger, der fjernede Løgstør Rørs egenkapital, og gjorde det nødvendigt at sælge selskabet.
I 2005 købte Løgstør Rør Alstom Power Flowsystems og fusionerede de to virksomheder til LOGSTOR A/S, der har en dominerende position på det danske og europæiske marked for fjernvarmerør m.v.

Kommunalt ejede selskaber indblandet
Det bemærkelsesværdige er, at kartelsagen omfattede kommunalt ejede selskaber, og selskaber finansieret af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, pensionskasser og pengeinstitutter som FIH. Det var også kommunale og forbrugerejede fjernvarmeselskaber, der blev snydt, men ingen gjorde noget.

Hvorfor?

Kartellet begyndte sin virksomhed i Danmark allerede i 1990 og blev snart udvidet med to tyske rørproducenter. Lederne af de seks virksomheder mødtes regelmæssigt for at aftale de tilbud, de ville afgive i licitationer.
På den måde delte de markedet mellem sig og bestemte selv både prisen samt hvilke firmaer, der skulle vinde de enkelte ordrer.

Konkurrencen sat ud af kraft i hele EU
Senere kom firmaer fra Østrig, Finland og Italien i det ulovlige kartel, der midt i 1994 blev udvidet til at omfatte hele EU-markedet, der i 1995 var tre milliarder kroner værd, samt flere baltiske og østeuropæiske lande.

Kartellet udstak kvoter til den enkelte virksomhed både på europæisk og nationalt niveau. Løgstør Rør fik for eksempel en kvote på 20 procent af det europæiske marked i 1994, mens der var 10 procent til Tarco Energi og seks procent til Dansk Rørindustri.
Svensk-schweiziske ABB – som udover IC Møller ejer rørfabrikker i flere andre lande – fik den største kvote, 37 procent.

Kartellet udarbejdede også en prisliste, som skulle øge priserne med 30-35 procent i løbet af to år.

Kun den svenske rørproducent Powerpipe stod uden for kartellet. Da Powerpipe vandt en stor kontrakt i Tyskland i marts 1995, reagerede kartellet ved at forbyde sine underleverandører at levere til Powerpipe og dets partnere. Kartellet prøvede også at standse råvareleverancer til Powerpipe.

Det gav stødet til EU-kommissionens undersøgelse af kartellet.

Behov for ny undersøgelse af fjernvarmemarkedet
Analysen fra Dansk Energi og de uforklarlige prisforskelle på fjernvarme i Sverige og Danmark burde give konkurrencemyndighederne anledning til nærmere at undersøge om konkurrencen igen er sat ud af kraft i den danske fjernvarmesektor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s