Falck-skandalen og TryghedsGruppen

Tryg
Konkurrencerådet har uddelt en lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.
Det fremgår af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Peter Goll, 3F og kommunikationsbureauerne
Flere kommunikationsbureauer var involveret i hele sagen, herunder Advice, Rud Pedersen og tidligere kommunikationsdirektør i 3F, Palle Smed, der i dag har sin egen konsulentvirksomhed. Derudover fremgår det af redegørelsen, at Danmarks største fagforening, 3F, spillede en rolle i sagen.
Uanset andres involvering var det Peter Goll, der fra sit direktørsæde i Falck orkestrerede hele den masterplan, som Konkurrencerådet vurderede til at være lovstridig. Sagen blev anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) og kendt som bagmandspolitiet. Som så mange andre sager er Falck-sagen forsvundet i det åbenbart inkompetente morads i SØIK.

Allan Søgaard Larsen persona non grata
Det var den tidligere koncernchef i Falck, Allan Søgaard Larsen, der havde ansat Peter Goll i Falck, og Peter Goll måtte kort tid efter Allan Søgaard Larsens fyring fra Falck forlade sin direktørstilling, hvor han var en del af koncernledelsen med titel af Senior Vice President Falck og Global Head of Business Projects og Customer Relations Manager.
Efter Falck startede den 43-årige Peter Goll sin egen rådgivningsvirksomhed, Goll Impact, som han drev frem til ansættelsen som vice president og kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne 1. november 2018.
Peter Goll har tidligere været særlig rådgiver for daværende justitsminister – nuværende skatteminister – Morten Bødskov (S) og rådgiver for daværende partiformand i SF, Holger K. Nielsen,
Fra tiden som nordisk partner og administrerende direktør i kommunikationsselskabet Geelmuyden Kiese, har BT oplyst, at magasinet Computerworld beskrev, hvordan Peter Goll i 2009 forsøgte at fremme TDC ved at skabe et negativt omdømme om den lille konkurrent, MidtVest Bredbånd.

Netop at skabe negative omdømme om en konkurrent var også en del af strategien, da Falck med Peter Goll blandt de ledende figurer indledte en smædekampagne mod Bios, som efterfølgende måtte opgive deres ambulancekørsel i Region Syddanmark.
Peter Goll har desuden frem til 1. november 2018 fungeret som politisk kommentator i blandt andet tv-programmet Jersild minus spin.
Peter Goll må anerkendes som en sand mester i løgnagtig kommunikation. Inden hans centrale rolle i Falck/Bios-sagen blev kendt i offentligheden, nåede han et højdepunkt med rådgivningen af Morten Bødskov, og ærgerligt må det have været, at løgnen om Christiania blev afsløret.

Mindre kendt er det, at Dansk Boldspil-Union, DBU, havde hyret Peter Goll til at hjælpe i striden om aflønning. Det forklarer hvordan DBU kunne nedværdige sig selv til at involvere sig i så uskønne slagsmål, der tydeligt gik ud på at få både det kvindelige og det mandlige fodboldlandshold ned med nakken.
DBU har siden fyret direktør Claus Bretton-Meyer.
Spindoktoren og ”The Master of Lies” blev selv taget med bukserne nede, da BT kunne afsløre, at Peter Goll havde snydt og uberettiget foregivet at have en akademisk baggrund.

Fortsat negativ opmærksomhed omkring Falck
Bios-sagen har skabt opmærksomhed omkring det tidligere erhvervsklenodie Falck. TryghedsGruppens køb af en stor aktiepost i selskabet i 2017 er nu genstand for granskning.
TryghedsGruppen, der forvalter en formue på 38 milliarder, har på et repræsentantskabsmøde ifølge dagbladet Børsen drøftet både Peter Gæmelke og Jørgen Huno Rasmussens roller. Det skyldes, at de begge sad på bestyrelsesposter, da TryghedsGruppen investerede i Falck. Jørgen Huno Rasmussen var formand for selskabets bestyrelse, mens Peter Gæmelke var menigt medlem af bestyrelsen.

TryghedsGruppen øgede med købet i 2017 sin ejerandel i Falck til 14 procent. Et dårligt køb, for TryghedsGruppen har siden måttet nedskrive værdien med flere hundrede millioner kroner.

I samme periode var Jørgen Huno Rasmussen også formand for Lundbeckfonden, mens Peter Gæmelke sad i bestyrelsen for Kirkbi, og da de to selskaber stod som hovedaktionærer i Falck, måtte Jørgen Huno Rasmussen og Peter Gæmelke på repræsentantskabsmødet svare på spørgsmål om deres roller.

Begge afviser at have indtaget problematiske dobbeltroller i forløbet. TryghedsGruppen har afvist, at der skulle være problemer, og derfor har TryghedsGruppens repræsentantskab heller ikke modtaget nærmere oplysninger om sagens omstændigheder.
Repræsentantskabet kan på mødet i oktober 2019 stille spørgsmål til sagen.

Millionunderskud hos Falck
Falck kom ud af andet kvartal af 2019 med et underskud på 90 millioner kroner. Underskuddet skyldes primært det forlig, som Falck indgik med ambulanceselskabet Bios. Forliget betød, at Falck skulle betale erstatning som følge af de handlinger i 2014-15, der førte til Konkurrencerådets kendelse imod Falck for brud på konkurrenceloven.
Forliget blev indgået imellem Falck, Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter Bios i Danmark.
Falck endte med at måtte kompensere sagens parter med i alt 152,5 millioner kroner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s