Kongelige storvildtjægere

Rudolf Sand
Ligesom man gik og troede, at jagt på sjældent og udryddelsestruet storvildt var gået af mode, falder man over omtalen af Richard Rudolf Sanders 60års fødselsdag.

Det fremgår af avisernes servile fødselsdagsomtale, at partneren i advokatfirmaet Bech-Bruun og formand for familiedynastierne Aller og Hempel, gik i sin fars fodspor og gennem de sidste 35 år har været en af Europas mest aktive og erfarne riffeljægere. Richard Rudolf Sand deltager jævnligt i Kongehusets jagter og utallige er de eksotiske dyr, der er faldet for Sands riffelkugler.

I de servile fødselsdagsomtaler fremgår det ikke, men det må antages, at sønnen ikke er fulgt i sin fars fodspor som ulovlig samler af æg af fredede fugle.

Landsretssagfører Rudolf Sand blev cand.jur. i 1947 og var i studietiden en kendt manuduktør. I 1950 blev han landsretssagfører, og i en lang årrække havde han møderet for Højesteret, ligesom han i 1950’erne var lektor i ejendomsret ved Københavns Universitet. Rudolf Sand har haft tæt forbindelse med erhvervslivet og har været formand for mange bestyrelser, blandt andre Carl Allers Etablissement A/S og Aller Press A/S, og han har været medlem af bestyrelsen for Julius Larsen & Søn A/S Hillerød. Hertil kommer formandsposter og bestyrelsesposter i fonde med tilknytning til det store landbrug såsom Rosenfeldt Familiefonden, Godsejer Tove og Børge Friis Thorsens Familiefond, Vennerslund Familiefond og Eiler Lensbaron Holcks Familiefond samt Borrebyfonden.

Storvildtjægeren
Rudolf Sands hobby frem for alt andet var jagt på storvildt. Han drev jagt i over 30 lande over hele verden og blev belønnet med priser for det bedste afrikanske trofæ samt for at have nedlagt flere forskellige arter end nogen anden i verden.
Væggene var prydet af talrige trofæer, og han skrev artikler og bøger om storvildtjagt, således blandt andet bogen ”Afrika stadig vildt”. Han var også medlem af flere internationale jagtforeninger.

Ved siden af sin jagt-interesse samlede Rudolf Sand i mange år på æg fra sjældne fugle. Problemet var, at det i mange lande var forbudt at indsamle æg, og i 1972 blev det også i Danmark ved en ændring af jagtloven ulovligt at indsamle æg fra vilde fugle.

Dom for ulovlig æggesamling

I begyndelsen af 1980’erne blev der rejst tiltale om grovere jagtlovsovertrædelser for ulovlig æggeindsamling mod Rudolf Sand og tidligere premierløjtnant, direktør Henrik Lemvigh. Deres ”lagerlister” var barsk læsning for en ornitolog, og de blev begge dømt i retten for at samle æg. Det blev til en bøde på 30.000 kr. og konfiskation af de efter 1972 indsamlede æg, som i dag ligger på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Det var en upræcis formulering i jagtloven fra 1972, der var årsag til at Rudolf Sand og Henrik Lemvigh fik uventet milde straffe for den ulovlige indsamling af æg fra fredede fugle.

Henrik Lemvigh donerede i øvrigt senere sin 100 år gamle samling på flere end 22.000 æg til Naturama i Svendborg. Det vides ikke, hvad der er blevet af Rudolf Sands æggesamling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s