Udsigt til stigning i EU-medlemskontingent

EU-budget
Den Flerårige Finansielle Ramme for indeværende budgetperiode 2014-2020 er på i alt 1.087.1 mia. euro, men i det budgetforslag for 2021-2027 – Multiannual Financial Framework/Flerårige Finansielle Ramme – som den gamle Kommission præsenterede allerede den 2. maj 2018, forhøjes budgettet til 1.279 mia. euro.
Selvom Storbritannien forlader EU, lagde EU-Kommissionens op til at øge budgettet fra én procent af BNI til 1,1 procent af de 27 tilbageværende landes BNI – EU27-BNI.

Tyskland siger 1 pct. af BNI

Reuter kan nu berette, at Tyskland ønsker at sætte et loft på næste EU-budget på 1 pct. af EU27-BNI. Samtidig skal der i budgettet afsættes flere midler til klima og migration

Tyskland vil præsentere forslaget, der vil indebære at Tysklands eget årsbidrag øges med 10 mia. euro, på et ministermøde i EU mandag den 23. september 2019.

Brexit indebærer at når UK, som hidtil har været en af de største bidragsydere til EU-budgettet er væk, vil de resterende 27 landes bidrag – selv med en grænse på 1 pct. af BNI – skulle stige.

Betingelser for EU-støtte

Tyskland – EU’s største økonomi og største bidragyder til budgettet – kræver endvidere, at landets mere tilbagestående regioner i Øst ikke skulle lide under reduktion af såkaldte samhørighedsfonde.

Tyskland kræver også, at der etableres stærke eller forøgede økonomiske incitamenter til migrations- og klimaprojekter. Tyskland insisterer også på, at EU-udgifter skulle være underlagt betingelser, således at støtten til EU-medlemmer som Polen og Ungarn, der måtte krænke reglerne for retsstater eller demokratiske spilleregler, skal kunne miste EU-støtte.

Reuter vil også vide, at Tyskland og Frankrig har aftalt, at medlemslandes eventuelle indtægter fra finansielle transaktionsafgifter kan medregnes i finansieringen af elementer i eurozone-budgettet.

Danmark er nettobidragsyder til EU

Danmarks årlige bidrag til EU vil i 2020 udgøre godt 22 mia. kroner. Noget kommer tilbage – hovedsagelig i form af landbrugsstøtte – men det danske årlige nettobidrag ligger på omkring 10 mia. kroner.
Den tidligere danske regering har tilkendegivet, at ”budgettet er for stort, og det skal nedskaleres”.

Danmarks krav om et mindre EU-budget støttes imidlertid kun af Sverige, Østrig og Holland, mens de øvrige medlemslande med Tyskland og rankrig i spidsen er indstillet på at øge budgettet for at sikre EU-samarbejdets vitalitet trods Brexit.

Hvis budgetforslagene fra EU-Kommissionen eller Tyskland vedtages, vil det betyde, at det årlige danske medlemsbidrag vil stige med 1 – 2 mia. kroner.

https://www.reuters.com/article/us-eu-budget-germany-document-exclusive-idUSKBN1W117S?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s