Mogens Jensen: In Vino Veritas!

Der var ikke grænser for, hvor meget Socialdemokratiet under valgkampen ville kæmpe for et bedre klima og for bæredygtige fødevarer. Men da EU’s landbrugs- og fødevareministre mandag den 15. juli 2019 mødtes til et vigtigt møde om den fremtidige fælles landbrugspolitik i EU (CAP), mødte den nye danske minister på området, Mogens Jensen, ikke op. Danmark var på mødet ydmygt repræsenteret af stedfortræderen for Danmarks faste repræsentant i Bruxelles – en anonym embedsmand uden ansvar som ingen nogensinde har hørt om.

Frem for et vigtigt ministermøde i Bruxelles foretrak ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde en ferie i det italienske vin-mekka Barolo i Piemonte-regionen. Det fremgår af Mogens Jensens Instagram-profil.

Mogens Jensen ejendommelige prioritering bringer mindelser om en konservativ udenrigsministers nedprioritering af et møde i Arktisk Råd til fordel for ferie på Mallorca.

Ved at pjække fra ministermødet gik Mogens Jensen glip af lejligheden til at stifte bekendtskab med en lang række vigtige sager fra CAP’en til Afrikansk svinefeber.

På mødet orienterede Kommissionen også om resultatet af den tredje landbrugsministerkonference mellem Den Afrikanske Union og EU, der blev afholdt i Rom den 21. juni 2019.

På konferencen blev der underskrevet en politisk erklæring og en handlingsplan, der har som formål at styrke samarbejde og partnerskaber på alle niveauer i fødevareforsyningskæden. Planen omfatter en række tiltag lige fra fremme af klimatiltag i landbruget til etablering af en fælles AU-EU digital platform for agroindustrien med det formål at fremme landbrug og fødevaresikkerhed.

Hvis Mogens Jensen havde været til stede, kunne han have understreget den betydning den danske regering lægger på at styrke EU ‘s partnerskab med Afrika.

I den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten:  Retfærdig retning for Danmark af 25. juni 2019 fremgår det, at regeringen vil:

Hjælpe mere og flere. Vilkårene i de fattigste dele af verden skal helt grundlæggende forbedres, hvis ikke folk forståeligt skal søge en bedre tilværelse andre steder. En ny regering vil føre en politik, der på et internationalt niveau adresserer de bagvedliggende årsager til at mennesker sendes på flugt eller ønsker at emigrere til Europa. I forbindelse med forhandlingerne om EU’s næste budget vil en ny dansk regering arbejde for, at der gennemføres et historisk løft af særligt Afrika.

Spørgsmålet er om Mogens Jensen har clearet sin vinferie med regeringschef Mette Frederiksen, der hævdes at have en masteruddannelse i netop Afrikastudier på Københavns Universitet.