Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen, eller når Apple, Facebook og Google høster fordelene ved den grønne omstilling!

De politiske partier i Folketinget besluttede den 28. februar 2019, at Danmarks største havvindpark skal ligge i Nordsøen. Den kommende kæmpepark, som navngives Thor bliver udbudt i 2019, skal levere 800 MW, der kunne have forsynet 800.000 husstande med strøm.

Problemet er, at hovedparten af strømmen skal bruges af Apple, Google og Facebook, der har besluttet at placere 6 gigantiske datacentre i Danmark. Apples center i Foulum beslaglægger allerede et enormt areal, men andre vil følge: Apples server-center i Aabenraa, Facebooks ved Odense, Google i Fredericia og Aabenraa.

Energiforbruget i Danmark har siden 1990 været faldende, men i de sidste par år er det igen begyndt at stige.

De multinationale virksomheder er formentlig bedøvende ligeglad med, at de danske politiske partier er optaget af, at den kommende havvindpark vil levere et stort bidrag til lokal vækst og den grønne omstilling.

Disse virksomheder har deres egen dagsorden, og markedsfører placeringen i Danmark og forsyningen med vindstrøm med, at have vist klimaansvarlighed.

Realiteten er, at offentlige myndigheder i en fuldstændig mørkelagt proces har garanteret disse udenlandske selskaber en forsyning af ubegrænsede mængder af billig, grøn strøm.

Over de næste år kommer de gigantiske datacentre til at lægge beslag på hovedparten af den grønne strøm, som nu følger af de store, skatteborgerfinansierede investeringer i havvind og andre tiltag i energisektoren.

Vil datacentrene generere beskæftigelse og skatteindtægter?

Det ser ud til, at Apples gigantiske datacenter i Viborg ikke kommer til at bidrage til kommunen med 10.000 arbejdspladser, men måske – ad åre – med op til i alt 150 arbejdspladser. Hvad angår skat viser al erfaring, at de nævnte selskaber næppe ligger søvnløse af frygt for SKAT og skatteminister Karsten Lauritzen.

Udover Apple, Google og Facebook har Digiplex etableret sig i København med option på yderligere tre store datacentre på danske jord inden 2020.

“Danmark er et rigtig interessant marked, der har kunnet tiltrække store investeringer i hyperscale datacentre, og hvor efterspørgslen efter co-location stiger. Den danske regering har skabt de rette betingelser for en blomstrende datacenter-industri, og vi tror det danske marked vil fortsætte med at opleve en stærk vækst. Så vi glæder os til at hjælpe både danske og internationale virksomheder med at accelerere deres digitale transformation”, udtaler Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex.

Hvad med alle klimamålsætningerne?

Hvordan Danmark skal kunne leve op til Paris-aftalen og alle målsætningerne om reduceret CO2-udslip?

Realiteten er, at disse datacentre om få år vil forbruge omkring 17 pct. af det samlede strømforbrug i Danmark eller lige så meget strøm som samtlige 2,7 millioner danske husstande.

Er meningen, at den almindelige befolkning skal indstille sig på kødløse dage og afholde sig fra alle flyrejser?

Er det så en god forretning? Næppe. Angiveligt er Apple i Viborg garanteret en meget lav pris for den grønne strøm.

Det er en udbredt misforståelse, at vindenergi er gratis. Den er kostbar at etablere, drive og servicere. Tilslutning og forstærkning af elnettet, betales over vores afgifter til det statslige Energinet.dk, medtages sjældent i de positive ”regnestykker”. Vi hører heller ikke noget om de stigende krav til investeringer i nødvendig backup-kapacitet.

Det betyder, at den danske position på vindmarkedet og de ”betingelser, den danske regering har skabt for en blomstrende datacenter-industri”, er finansieret gennem borgernes hidtidige accept af højt afgiftsniveau.

Den stigende produktion af grøn strøm – ja den sælges til Apple eller til udlandet til rene foræringspriser. I de perioder, hvor vinden ikke blæser og solen ikke skinner, må de almindelige danske husstande betale dyrt for tysk brun- eller stenkulkraft-strøm og eventuelt strøm fra svenske og franske atomreaktorer.

https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/feb/danmarks-stoerste-havvindpark-skal-ligge-i-nordsoeen/