Dansk energiteknologi mister markedsandele

Den grønne dagsorden rykker på globalt plan, men der er sket en afkobling mellem den danske eksport af energiteknologi og de globale investeringer i grøn energi.

Paris-aftalen og mange internationale virksomheder har skruet op for de grønne ambitioner. Ifølge Det Internationale Energiagentur skal verden investere 2.000 mia. kr. i grøn energi om året, hvis vi skal leve op til 1,5 grader målsætning.

I EU er det aftalt, at 32 procent af EU’s energiforbrug skal dækkes af grøn energi i 2030. Hidtil har samme mål kun været på 27 procent.

Vigende markedsandele – eksporten af grøn energiteknologi er faldet for tredje år i træk

Den danske eksport af energiteknologi nåede i 2014 højeste niveau med 78,4 mia. kr. Eksporten af energiteknologi er siden 2014 faldet, og den samlede energiteknologieksport var i 2017 på 75,0 mia. kr. Tilbagegangen i eksporten af energiteknologi skal hovedsageligt forklares med udviklingen i eksporten af grøn energiteknologi, som i 2017 faldt til 39,2 mia. kr.

Det er ikke mindst EU-markedet, der svigter – eksporten af grøn energiteknologi faldt her med 13 pct. til 28,8 mia. kr.

Mens eksporten af grøn energiteknologi er faldende, stiger den samlede danske eksport – fra 2016 til 2017 med 4,5 pct. til 669 mia. kr.

Hvad er grøn energiteknologi?

Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi – dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi – dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv.

Øvrig energiteknologi

Øvrig energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshoreteknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi.

Det er Dansk Industri, Dansk Energi og Energistyrelsen, der har fremlagt beregningerne over udviklingen i eksporten af energiteknologi.

Tilbagegangen i eksporten af grøn energiteknologi afholder gav anledning til at tidligere Erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte et såkaldt vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Vækstteamet er nu kommet med 10 konkrete anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation.

De Ti anbefalinger fra vækstteamet skal sætte turbo på eksporten af grønne løsninger og sikre, at verdens grønne energiløsninger også i fremtiden er ”Made in Denmark”.