EU godkender statsstøtte til italiensk bank

EU-Kommissionen (Margrethe Vestager) har den 18. januar 2019 godkendt, at den italienske regering kan garantere for et obligationslån til Banca Carige SpA, der kan hjælpe den konkurstruede bank med at styrke kapitalgrundlaget.

“Kommissionen vurderer, at den italienske regerings foranstaltning er målrettet, proportional og tidsbegrænset. EU-Kommissionen har derfor konkluderet, at likviditetsstøtten er i overensstemmelse med EU-reglerne”, har Kommissionen erklæret.

Den italienske statsgaranti kan dække op til 3 mia. euro – 22.5 mia.kr. – og Banca Carige skal betale for garantien, men gebyrets størrelse er ikke oplyst.

Den italienske banksektor

Problemerne i italienske banksektor har været kendt længe. For at undgå et totalt sammenbrud måtte Den Europæiske Centralbank i begyndelsen af januar overtage kontrollen over Banca Carige. Banken er historisk kendt som CAssa di RIsparmio di GEnova e Imperia (Carige), og den er Italiens 10. største bank og har omkring 500 filialer. Banken havde ved udgangen af september indlån for omkring 16 mia. € og siden ECB-indgrebet, er bankens aktier nærmest værdiløse.

Den Europæiske Centralbank har indsat et ledelseshold på seks mand, efter at den italienske banks bestyrelse resignerede efter et fejlslået forsøg på at rejse ny kapital.

Ifølge Reuters har Banca Carige i de seneste år tabt 1,5 milliarder euro – 12,7 milliarder kroner. Baggrunden er ifølge pressekilder “årtiers dårlig ledelse”, dårlige udlån og for stor eksponering i forhold til lokalområdet omkring Genova.

Italienske banker kan ikke klare en stresstest

Banca Carige er langt fra den eneste italienske bank, der har problemer. Krisen i den italienske banksektor er kommet op til overfladen efter de stresstests, som den europæiske centrale bankmyndighed, EBA, løbende gennemfører i forhold til de største europæiske banker. Hovedparten af bankerne, herunder svenske og danske banker som Nordea og Danske Bank, klarer sig pænt i testene. Italienske banker derimod er i vanskeligheder som følge af årtiers dårlig ledelse og en alt for stor andel af risikable engagementer i udlånsporteføljen.