Når regeringen optræder som marionet for centraladministrationen

Lone Strøm tiltrådte som ny Rigsrevisor den 1. maj 2012, og siden har Rigsrevisionen ikke lagt fingrene imellem i vurderingen af talrige kritisable sagsforløb i centraladministrationen.

De ledende kadrer i ministerierne på Slotsholmen kunne have fokuseret på, at forvaltningen levede op til kravene om lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet, men nej –  de blev rasende over Rigsrevisionens indtrængen på deres enemærker, og i 2013 blev der gjort et forsøg på at sætte Rigsrevisionen på plads.

Baggrunden var den støtteordning for solceller, den daværende entusiastiske energiminister Martin Lidegaard iværksatte i 2012. Ordningen løb løbsk, og det endte med, at regningen til skatteborgerne for Lidegaard lovsjusk landede på over fem mia. kr.

En væsentlig del af milliardregningen blev dengang ”betalt” ved at udskyde en række andre grønne initiativer, der ellers var aftalt ved det vidtløftige energiforlig i marts 2012.

Klima- og energiminister Martin Lidegaard slap i første omgang uhørt billigt med en næse for at have overset adskillige huller i solcelleloven og fejlinformeret Folketinget.

Siden pudsede Statsrevisorerne imidlertid Rigsrevisionen på sagen for at finde ud af, hvordan loven var forberedt og hvordan hullerne i støttelovgivningen kunne opstå.

Departementscheferne går i aktion, men mister modet

Departementscheferne i Statsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Klima- og Energiministeriet forberedte et brev, der skulle forhindre Rigsrevisionen i at gå ind i undersøgelser af ministeriernes lovforberedende arbejde. Modet svigtede imidlertid, og det endte med, at departementschefernes brev blev konverteret til et brev fra den daværende regeringstop med finansminister Corydon i spidsen til formanden for Folketinget. Formålet var stadig at forsøge at spænde ben for Rigsrevisionens undersøgelse, men den blev gennemført alligevel, og endte i øvrigt med at koste jobbet for Energistyrelsens direktør.

Centraladministrationen var for en tid lammet, men i toppen af de ministerielle hierarkier var der en udbredt misnøje med Rigsrevisionen. Det kan ikke nægtes, at Rigsrevisionens tryk på embedsværket er steget, men det er sket i takt med og som følge af det stigende antal ”skandaler” i centraladministrationen. I 2016 udgav Folketingets vagthund 15 beretninger, og sidste år udgav de 23. Selvom antallet af ”sager” er vokset, har der været kritik af, at Rigsrevisionen altid bruger unødigt skarpe formuleringer i deres kritik af forhold, der har været opfattet som normal praksis, at Rigsrevisionen er meget lidt lydhøre over for modargumenter og utilbøjelige til at indarbejde ministeriernes bemærkninger til beretningsudkast, og at Rigsrevisionen ikke benytter tilstrækkeligt entydige, relevante og rimelige kriterier.

Nyt oprør i januar 2018

Onsdag 24. januar 2018 blev der gjort et nyt forsøg på oprør mod Rigsrevisionen. I en pressemeddelelse erklærede Sundheds- og Ældreministeriet sig således “markant uenig” på en række punkter i Rigsrevisionens begrundelser for at kritisere salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion. Blandt andet kommenterer ministeriet nogle beregninger, som man “heller ikke mener, er retvisende”, ligesom kritikken betegnes som “uproportional”.

Bortset fra Rigsrevisionens kritik af håndteringen af de med salget af Seruminstituttet forbundne it-problemer har sundhedsminister Ellen Trane Nørby blankt afvist alle Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritikpunkter. Ellen Trane Nørby, der ikke var ansvarlig sundhedsminister på tidspunktet for det kritiserede salg af Seruminstituttet, er blevet presset til at føre krigen på embedsværkets vegne.

Så i stedet for at sige pænt undskyld og love bod og bedring gik Ellen Trane Nørby sammen med finansminister Kristian Jensen til modangreb og beskyldte Rigsrevisionen for at blande sig i den politiske beslutning om at sælge vaccineproduktionen. Det skete både mundtligt i et samråd i Folketinget og i et officielt svar til Statsrevisorerne.

Topembedsmændene er mimoser og tøsedrenge

Selvom angrebet på Rigsrevisionen var uhørt, tillader stillingen som Rigsrevisor ikke Lone Strøm at gå i offentlig diskussion med ømskindede embedsmænd. Peder Larsen, formanden for Statsrevisorerne gennem de sidste tyve år, holdt sig til gengæld ikke tilbage: “Det her burde være helt utænkeligt, og jeg har aldrig mødt det før,” siger han, selvom han i de senere år har bemærket en udvikling, hvor ministerier i stigende grad går til modangreb på de større undersøgelser fra Rigsrevisionen.

Peder Larsen mener, at kritikken er helt forfejlet og mest af alt er udtryk for et embedsværk, der nærer stor modvilje mod at blive set efter i kortene: “De er blevet mere og mere ømfindtlige og prøver på alle mulige måder at undgå kritik. Hvad er det for noget? De fleste af dem er ekstremt begavede, men hvorfor kan de ikke stå på mål for deres egne handlinger ligesom alle andre i dette samfund? De er tøsedrenge, kort og godt,” siger Peder Larsen.

Er centraladministrationen udygtig?

Peder Larsen er ej heller bekymret for Rigsrevisionens faglige renommé i kampen med ministerierne: “Tror du, at pressen og borgerne stiller sig på deres eller vores side? Befolkningen ved godt, at magt kan korrumpere, og er der noget magt ikke kan lide, så er det at blive afsløret i noget, der nærmer sig magtmisbrug. Så mit råd til embedsværket vil være at koncentrere sig om at lave kvalitetsarbejde.”

Statsrevisorerne er i sinde at forfølge sagen i forhold til Folketinget, men spørgsmålet er, om ikke centraladministrationen ville stå sig bedre ved aflyse krigen mod Folketingets vagthund – Rigsrevisionen og Statsrevisorerne – og i stedet fokusere på at genopfinde en forvaltningskultur, hvor hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet igen kom i højsædet?

At statsministeren, finansministeren og sundhedsministeren og dermed Venstre vil bringe sig i modsætning til Folketinget for at score nogle billige points hos ledende embedsmænd, er helt uforståeligt.

https://ing.dk/artikel/vagthund-holder-fast-hvert-kritisk-ord-salg-vaccine-fabrik-212480?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig