Stigende udgifter og skatter i Gentofte

Gentofte Kommune er kendt for at være en velhavende kommune med højt serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi.

Kommunens borgere er gennemgående tilfredse med serviceniveauet, men man er også opmærksom på, at intet er gratis. Partierne bag den nuværende 2-årige budgetaftale lægger da også vægt på uændret indkomstskat og en grundskyld, der fortsat vil være den laveste, som loven tillader.

Det er måske ikke så mærkeligt, at alle andre end kommunens borgere mener, at Gentofte kan betale mere til fællesskabet, når imaget af Gentofte som den kommune i Danmark, der har landets laveste skattetryk, så stædigt forsvares?

Lavere rådighedsbeløb

Procentregning er godt, men for Gentoftes borgere er det tilbageværende rådighedsbeløb i kroner og øre, når regningen er betalt, desværre for mange mindre end i andre kommuner.

I Gentofte har grundskyldspromillen i årevis været fastfrosset til 16 promille af grundværdierne.

Alligevel er kommunens opkrævning af grundskyld hos sagesløse husejere steget år efter år – bortset fra 2015 og 2016, hvor grundskylden har været fastfrosset.

Gentofte Kommunes budget for 2017 er baseret på uændrede kommunale skattesatser – 22,8 pct. for indkomstskatten, 16 promille for grundskylden, 10 promille for dækningsafgiften og kirkeskatten til 0,41 pct.

Stigende skatter

Alligevel stiger de samlede skatteindtægter til 6.113 millioner kr. i 2017 og til 6.786 millioner kr. i budgetoverslagsåret 2020. En stigning på 673 millioner kr.! Grundskyldsbetalingerne vokser samtidig fra 554 millioner kr. til 665 millioner kr.

I 2017 har grundskyld fået lov at stige igen – med gennemsnitligt 1.729 kr., og grundskyldsbetalingen for et gennemsnitligt hus i kommunen er 33.158 kr. Hertil kommer naturligvis ejendomsværdibeskatningen til staten, der betyder, at en samlet ejendomsskat på over 75.000 kr. ikke er ualmindelig.

Stigende skatter skal dække stigende udgifter

Gentoftes 76.000 borgere serviceres af kommunens omkring 8.000 ansatte (6.836 omregnet til heltidsansatte). Kommunens budgetterede lønudgifter er i indeværende valgperiode steget fra 2.415.298.000 kr. i 2014 til 2.578.335.000 kr. i 2017.

Nye ejendomsvurderinger i 2019

Efter planen kommer der nye ejendomsvurderinger i 2019, som under ét ventes at blive væsentligt højere end de aktuelle vurderinger. Navnlig grundvurderingerne ventes at blive højere.

For at opfylde det løfte, der blev afgivet i forbindelse med boligskatteaftalen i foråret 2017, om at aftalen ikke måtte føre til skattestigninger, vil virkningen af de højere grundvurderinger blive neutraliseret ved en nedsættelse af grundskyldspromillerne. Grundskyldspromillerne fastsættes, så provenuet i 2021 ved anvendelse af nye vurderinger i hver enkelt kommune svarer til provenuet under gældende regler.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille forventes sænket fra aktuelt ca. 26 promille til knap 16 promille, og den maksimale grundskyldspromille sænkes fra 34 til 30 og den nuværende undergrænse på 16 promille afskaffes.

I Gentofte vil grundskyldssatsen ifølge Skatteministeriets beregninger skulle falde fra 16 til 8,7 promille for at sikre det samme provenu.

Nedsættelsen vil imidlertid blive noget større i nabokommunerne. I København falder satsen med 12,6, i Ballerup med 21,6, i Gladsaxe med 12,8, i Glostrup med 14,8 og i Herlev med 12,6.

Spørgsmålet er, om tiden ikke er inde til at flertallet i kommunalbestyrelsen – i borgernes interesse – i en periode koncentrerer sig om at nedbringe udgiftsniveauet i kommunen?