Bør der være større udskiftning på demokratiets tillidsposter?

Siden 1990’erne har der i USA været en ganske aktiv “term-limits movement”, der holder liv i debatten om behovet for rotation ved besættelsen af demokratiets tillidsposter.

Delstaters forsøg på at begrænse antallet af embedsperioder i kongressen er imidlertid blevet underkendt af Højesteret. Derfor er der en lang række eksempler som den 80-årige John McCain, der har været senator for Arizona i 30 år.

Situationen er p.t., at bortset fra præsidentembedet, er der ikke begrænsninger på antallet af 4-års embedsperioder for vicepræsidenters, 2-års embedsperioder for medlemmer af Repræsentanternes Hus og 6-års embedsperioder for medlemmer af Senatet. Medlemmerne af Højesteret kan i praksis blive siddende, til de selv beslutter at træde tilbage eller dør.

Kvalifikationskrav, karensperioder og antallet af valg- eller embedsperioder

I Danmark er debatten om begrænsning af antallet af valg- eller embedsperioder lavmælt om overhovedet eksisterende, når bortses fra Enhedslisten. Det gælder i øvrigt også spørgsmålet om der burde stilles kvalifikationskrav til indehavere af tillidsposter, karens- eller afkølingsperioder inden man kan påtage sig visse jobs, og regler vedrørende dobbeltmandater m.v.

Spørgsmålet er, om tiden ikke er inde til at tage spørgsmålene op igen? Måske i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget til efteråret?

Folketinget

Af de nuværende folketingsmedlemmer har Bertel Haarder fra Venstre og Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet været medlem af Folketinget i længst tid. Bertel Haarder i alt været medlem i over 36 år, og Mogens Lykketoft har været det i næsten 34 år. Begge har yderligere lang anciennitet som ministre. Haarder har således været minister – undervisningsminister, integrations- og europaminister og kultur- og kirkeminister – i knap 22 år.

Svend Auken og Niels Helveg Petersen var medlemmer af Folketinget i næsten 38 år, og hvis vi går en generation tilbage, var Erhardt Jakobsen og Erik Ninn-Hansen medlemmer af Folketinget i 42 år.

Sejlivede borgmestre

I den kommunale verden er der ligeledes en lang række eksempler på manglende rotation på borgmesterposterne.

Steen Dahlstrøm har været borgmester i Middelfart i 30 år. Med 30 år på posten har Steen Dahlstrøm syv års højere anciennitet end den næste – Hans Toft, der har været borgmester i Gentofte i over 23 år.