Kaos i affaldsforbrændingen på skatteborgernes bekostning

I begyndelsen af marts måned erkendte ledelsen på affaldsanlægget Amager Ressource Center, at man skulle have informeret bestyrelsen om en livsfarlig eksplosion tilbage i februar. Den manglende information blev kritiseret af bestyrelsesformanden Lars Weiss.

Eksplosionen på Amager Ressource Center har bidraget til at kaste lys over de kritisable forhold i den københavnske affaldssektor. Eksplosionen, der meget let kunne have kostet menneskeliv, skyldes øjensynligt sjusk og efterladenhed i forbrændingsanlæggets ledelse.

Bestyrelsesformandens kritik af direktøren blev ikke bakket op i bestyrelsen, og derfor har skandalerne foreløbig ført til bestyrelsesformandens afgang, men det er næppe det sidste vi har hørt fra den skandaleramte virksomhed.

Sidste forår kom det frem, at anlægget stod til at mangle 1,9 mia. kroner, fordi affaldsdirektørens vurdering af affaldsmængderne til anlæggets drift var forkert. Et halvt år senere besluttede politikerne i de fem ejerkommuner så en økonomisk redningsplan, der kræver import af 100.000 ton affald til Amager hvert år.

Fusion mellem ARC og CTR?

Samtidig giver det anledning til bekymring, at der åbenbart er fremskredne planer om at fusionere Amager Ressource Center, ARC, med Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, CTR.

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

CTR indkøber og leverer fjernvarme til Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København & Tårnby og omsætter for 2,1 mia. kr. årligt.

Underskud i Amager Bakke

Skatteborgerne i Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby har interesse i at der fortsat er gennemsigtighed i både ARC og CTR. Borgerne i Gladsaxe og Gentofte har absolut ingen interesse i at blive involveret i skandalerne omkring Amager Ressource Center, ARC, der allerede inden åbningen af Amager Bakke med skibakke og det hele har opbygget et underskud på 1,9 mia. kr.

Import af affald fra udlandet

Hvor mange miljøbevidste borgere i de fem nuværende ejerkommuner er i øvrigt enige i, at Amager ressource Center skal importeres mere end 100.000 ton affald til Amager hvert år for at sikre et rimeligt driftsresultat i Amager Bakke?