Kritisabelt energisystem

Forholdene i Kalundborg illustrerer det Kafkaske danske energi-system; Der fyres for gråspurvene med industriel overskudsvarme, mens fjernvarmekunderne forsynes fra et nyt anlæg, der fyrer med udenlandsk træflis og fra indvinding af afgiftsfri varme fra spildevand. Der spændes ikke kun ben for at udnytte virksomhedernes overskudsvarme, men også for udnyttelsen af vindmøllestrøm. Hvis regeringen kan løsrive sig fra Matador vil der komme en løsning til foråret, siger energi- og klimaministeren.

I den ideale verden skulle industriel overskudsvarme naturligvis udnyttes, ligesom vindmøllestrømmen skulle være sendt tilbage til alle de varmepumper, som forbrugerne skulle have købt. Problemet er bare, at hverken almindelige forbrugere, virksomheder eller kraftvarmeværkerne har noget incitament til at erstatte afgiftsfri biomasse med varmepumper. Det siger meget om den vanvittige energipolitik, at der først gives massive skatteyder-finansierede tilskud til grøn elproduktion, for herefter at eksportere den med samfundsøkonomiske tab, fordi systemet har gjort det økonomisk urentabelt at benytte selvsamme strøm til varmeproduktion.