Kan DIIS overleve i København?

De fleste danskere lever i lykkelig uvidenhed om eksistensen af Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Det på trods af, at medarbejdere fra Instituttet fra tid til anden optræder i Danmarks Radio – i programmer som P1’s ”Orientering” og DR2’s ”Deadline”.

Det viser sig, at DIIS er nummer 37 på en liste over verdens bedste tænketanke, den 12. bedste tænketank i Vesteuropa og Danmarks bedste tænketank.

Det er University of Pennsylvania i Philadelphia, USA, der har udarbejdet ranglisten med en placering til DIIS, der er net uden at være prangende. Universitetets Lauder Institute har et ”Think Tanks and Civil Societies Program” og den 9. februar 2016 publicerede universitetet ”2015 Global Go To Think Tank Index Report”. Ranglistningen omfatter mere end 6500 tænketanke verden over, der vurderes på 18 kriterier af 1.950 lærde, donorer, politikere og journalister.

I kategorierne ”Foreign Policy & International Affairs” og ”Defence Defense and National Security”, hvor DIIS burde have kernekompetence, har instituttet mindre prominente placeringer som henholdsvis nr. 47 og 46.

Plan om udflytning af DIIS

DIIS røg tidligere på året med i regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Efter planen skulle Dansk Institut for internationale Studier, DIIS, med omkring 120 arbejdspladser, forskydes til Aarhus.

De fleste borgere var formentlig af den opfattelse, at en placering i Aarhus i tæt tilknytning til landets næststørste universitet, ville være fornuftig. Men det endte anderledes – hvorfor?

Tidligere udenrigsministres mening

Trods den folkelige opfattelse, var der andre – og mere kvalificerede – der så anderledes på det:

Ifølge dagbladet POLITIKEN sendte hele 9 tidligere udenrigsministre inden Folketingets behandling af sagen et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor de anfører, at ”Det vil være til stor skade for den generelle adgang til viden om udenrigspolitiske emner, som der næppe har været større behov for på noget tidspunkt i Danmarks nyere historie”.

Brevet var underskrevet af samtlige udenrigsministre fra perioden 1978-2015:

·         Martin Lidegaard (R), 2014-2015

·         Holger K. Nielsen (SF) 2013-2014

·         Villy Søvndal (SF) 2011-2013

·         Per Stig Møller (K) 2001-2010

·         Mogens Lykketoft (S) 2000-2001

·         Niels Helveg Petersen (R) 1993-2000

·         Uffe Ellemann-Jensen (V) 1982-1993

·         Kjeld Olesen (S) 1979-1982

·         Henning Christophersen (V) 1978-1979

Så vidt vides, er alle underskriverne bosiddende i Hovedstadsområdet.

Vi, der altid ved bedst

Tidligere havde pensionerede medarbejdere i Udenrigsministeriet og andre medlemmer af den københavnske forening af ”vi, der altid ved bedst” i Hovedstadspressen argumenteret for, at Dansk Institut for Internationale Studier burde blive i København. Som det hed: Den hyppige, personlige kontakt til Folketinget, embedsværket, andre myndigheder og samarbejdspartnere vil blive forringet. En flytning til Århus vil imidlertid ikke kun medføre en svækkelse af instituttets kompetencer, men også begrænse københavneres mulighed for at få del i DIIS’ ekspertise, ligesom møderne vil gå glip af indsigtsfulde indlæg fra eks. det diplomatiske korps og gruppen af prominente pensionister.

Hensigten med DIIS

I Folketinget blev det ved fremsættelsen af lovforslaget om Dansk Institut for Internationale Studier i 2012 klart tilkendegivet, at instituttets primære formål er at udføre analyse og forskning på internationalt niveau inden for et bredt felt af internationale emner. Der skal lægges vægt på aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat, ligesom instituttet skal fremme dialogen mellem embedsmænd og forskere, herunder i form af videreuddannelse af praktikere i centraladministrationen og gennem udvekslingsordninger med de mest berørte ministerier.

Liberal Alliance og Frederiksberg-konservative

Liberal Alliance var mod udflytningen. Ifølge udenrigsordfører i Liberal Alliance, Mette Bock, var der ikke et eneste fagligt og sagligt argument for at flytte DIIS, der ifølge Bock er oprettet med henblik på at servicere ministerier og ambassader, som alle er centreret omkring København.

Mette Bock, der ellers i tale og fremtoning ikke lægger skjul på sin provinsielle baggrund, tilsluttede sig dermed et synspunkt, der ikke er enestående i akademiske og finkulturelle kredse i København. Disse kredse, der stadig internt refererer til Aarhus Universitet som ”jungleuniversitetet”, har aldrig rigtig har troet på eksistensen af genuin provinsiel intellektuel kapacitet.

Den konservative folketingskandidat på Frederiksberg, Morten Messerschmidts anti-EU-kampagneven, Nikolaj Bøgh, har defineret den særlige ”Frederiksberg-konservatisme” som den rigtige konservatisme. Her mener man, at partiets folketingsgruppe med deres generelle provinstilgang mangler social medfølelse med de svageste, de udsatte, de hjemløse og de sindslidende. På Frederiksberg går de konservative også ind for at fjerne strande – bortset fra kystnære vindmøller – skal forblive uberørte. Ligesom byboernes ret til rekreative vandringer i skove, der helst skal forblive uforstyrrede af privat foretagsomhed. Mens konservative generelt går ind for balance i fædrelandet, insisterede Bøgh og hans ligesindede på DIIS som et hovedstadsfænomen.

Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Socialdemokratiet og Radikale Venstre endte med at sige nej til udflytningen, og til sidst var det kun Venstre, der insisterede på, at en flytning til Vestdanmark ville bidrage til at skabe bedre balance i landet. Venstre stod også alene tilbage med vurderingen af, at DIIS, der som institution allerede har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, kunne fungere fint i Danmarks næststørste by Aarhus.

Værdien af DIIS?

DIIS har senest gjort sig bemærket ved fuldstændig at fejlvurdere det amerikanske præsidentvalg. Ved et arrangement den 27. oktober 2016 – The US presidential elections – blev Donald Trump nærmest helt negligeret, og ved et arrangement den 16. november 2016 – Rebooting US foreign policy – måtte vi forstå at Trump med hans påståede Darwinistiske, autokratiske og isolationistiske tilgang ville bryde med den liberale verdensorden.

Tidligere har vi med undren fulgt de ejendommelige analyser fra DIIS om det såkaldte ”arabiske forår” og instituttets totale fejlbedømmelse af den situation, der førte til etableringen af ISIL m.v.