Ole Stavad stopper i politik

DR Nordjylland oplyste tirsdag den 4. oktober 2016, at Ole Stavad ikke genopstiller ved næste kommunalvalg i november 2017.

                           Ole Stavad på Folketingets talerstol
                           Ole Stavad på Folketingets talerstol

Det betyder stop for et halvt århundrede hvor Ole Stavad med politisk engagement og jysk lune har sat sine aftryk på dansk politik. Han siger selv, at det ikke er lysten, der mangler, men den efterhånden 67-årige politiker stopper for at lade en ny generation komme til.

Efter 27 år i Folketinget og flere omgange på ministerholdet i Poul Nyrup Rasmussens regeringer, blev Stavad ikke genvalgt ved folketingsvalget i 2007.

Ole Stavad har siden helliget sig kommunalpolitikken. Han stillede ved kommunalvalget i 2007 op som borgmesterkandidat i Jammerbugt Kommune. Det blev efter et knebent nederlag kun til en menig plads i byrådet og senere en post som viceborgmester, og nu er tiden kommet til helt at sige farvel til politik.

Ole Stavad er oprindeligt sparekasseuddannet, merkonom, men det er i politik, nærmere bestemt Socialdemokratiet, han har gjort karriere.

Han kom i Folketinget i 1980 og blev udnævnt som skatteminister første gang i 1993. Fra 1995 til 2000 var han næstformand i Socialdemokratiet, og i det sidste år frem til valget i 2001 var han erhvervsminister. Som nævnt blev Stavad ikke genvalgt ved valget i 2007.

Som skatteminister modtog Ole Stavad i en sen nattetime i 1993 dårlig skattejuridisk rådgivning om muligheden for at give Spar Nord et skattenedslag i forbindelse med overtagelsen af den nødlidende Himmerlandsbanken.

Nedslaget var ulovligt og Stavad måtte i november 1994 gå af som skatteminister. Direktøren for Told & Skat Carsten Jarlov blev forbavsende skånsomt og diskret overflyttet til jobbet som direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen mens flere medarbejdere i Skatteministeriet måtte indkassere kritik.

Det var et paradoks at netop Ole Stavad måtte gå af som skatteminister i 1994. Han var bedre klædt på end de fleste til ministergerningen på skatteområdet, og de danske revisorer havde da også blandede følelser. På den ene side anerkendtes han som knalddygtig, men samtidig blev Ole Stavad omtalt som den ”honorarvenlige” skatteminister: Når han viste sig i TV-avisen med endnu en ny skattestramning, betød det stensikkert nye opgaver til revisorerne!

Ikke desto mindre var såvel skattechefernes formand som skatterevisorernes formand enige om, at de i Stavad havde haft en særdeles god minister, selv om de af og til var i et modsætningsforhold til ham.

Han blev omtalt som en meget teknisk dygtig minister og faktisk kendte han skatteområdet bedre end de fleste. Medierne havde en blandet opfattelse, og nogle fandt at Ole Stavad var lovlig nidkær i tjenesten. Samtidig var der almindelig enighed blandt journalister og kollegaer på Christiansborg, at Ole Stavad er en meget underholdende og varm person, der ikke holder sig tilbage for et godt selskab og en god historie.

Ole Stavad var i de år inkarneret ryger, og jeg har personligt sammen med Ole Stavad ladet hele folketingsudvalg vente, mens vi fik røget færdig. Ikke mindst til irritation for den notorisk koleriske Poul Nielson.

                               Poul Nielson
                               Poul Nielson

Under et møde i 1993 om energiafgifter kom Ole Stavad dog galt afsted. Mødet foregik på energiminister Jann Sjursens kontor, og meget hurtigt fik Stavad tændt en cigaret, mens han talte som et vandfald. På et tidspunkt spørger han Sjursen om et askebæger og får det svar, at der ikke findes askebægre på kontoret. På spørgsmålet om der kunne fremskaffes et askebæger var svaret nej, og Jann Sjursen bekræftede, at der overhovedet ikke måtte ryges på hans kontor. Ole Stavad appellerede til mig, som han jo kendte som ligeledes inkarneret ryger, men jeg måtte melde pas – sådan var reglerne i Energiministeriet. Ole Stavad måtte herefter gå den tunge vej og skodde cigaretten i en potteplante i ministerens forkontor.

Episoden, som vi efterfølgende har grinet af, fik mig i øvrigt til at beslutte at holde op med at ryge.