Før Jackson Hole

Torsdag og fredag vil Jackson Hole i Kansas City, Wyoming, være centrum for alle verdens økonomiske iagttagere. The Federal Reserve Bank of Kansas City vil være vært for et utal af centralbanchefer, der mødes til det årlige økonomiske symposium.

Al opmærksomhed vil være rettet mod formanden for det amerikanske centralbank system, Federal Reserve, Janet Yellen. Vil hun være i stand til at overbevise de finansielle markeder om, at hun i spidsen for en amerikansk centralbank i splid med sig selv, kan hæve renten mindst én gang i 2016, efter at hun lagde ud med i begyndelsen af 2016 at bebude 4 rentestigninger?

Yellen vil under hovedtalen på central bank-konferencen traditionelt signalere retningen af den amerikanske pengepolitik.

Renteforhøjelser i 2016

Federal Reserve lagde i begyndelsen af året hårdt ud efter at have gennemført en renteforhøjelse i december – den første i næsten et årti! Forventningen var, at den amerikanske økonomi ville have en styrke, der kunne tåle yderligere fire renteforhøjelser i løbet af 2016.

Men – desværre – har den amerikanske økonomiske situation været præget af svag global vækst, uro på de finansielle markeder – først over bekymringer om Kinas økonomi og senere Storbritanniens beslutning om at forlade EU – og endelig har de amerikanske data været flimrende.

Med kun tre Federal Reserve-møder tilbage i år, spekulerer investorerne på, om der overhovedet vil ske noget. Priserne på futures tyder ikke på forventninger om renteforhøjelse.

Hvis Yellen ikke formår at overbevise Wall Street om at centralbankens politik understøtter væksten i den amerikanske økonomi, kan resultatet blive finansiel uro af samme slags som i 2013. Dengang blev investorerne overrumplet af centralbankens meddelelse om, at den ville indstille det hidtidige massive opkøbsprogram. Det blev fejlagtigt opfattet som enden på den ”monetary easening” og lempelige pengepolitik.

Bekymring for den amerikanske økonomi

Bekymringen breder sig om den amerikanske økonomi. Der har været en ganske stærk stigning i beskæftigelsen, men inflationen er fortsat lav, og frygten er, at økonomien bliver hængende i den lave vækst.

Janet Yellen har forsøgt at flytte opmærksomheden væk fra de tidligere forudsigelser om kommende renteforhøjelser. Nu understreger hun den fortsat lempelige pengepolitik, og at spørgsmålet om renteforhøjelser alene beror på kommende økonomiske data.

Tidligere på året blev der i økonomiske kredse lagt vægt på udviklingen i Kina præget af aftagende vækst og vigende eksport. De kinesiske myndigheders opgav dengang at holde den kinesiske renminbi eller yuan inden for et smalt bånd omkring dollarkursen. Det i forening med udviklingen i andre vækstøkonomier og krisen på råvaremarkederne, gav anledning til bekymring.

I dag i er det vanskelighederne med rigtig at få gang i den økonomiske vækst i USA og EU, der er de væsentligste årsager til bekymringen på de finansielle markeder.