DR og skandalen om ESC 2014

Hvorfor skal bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen og skatteborgerne hænge på regningen for Danmarks Radios tøjlesløse frådseri?

Ifølge Erhvervsstyrelsens udkast til endelig afgørelse i sagen om Wonderful Copenhagen og Melodi grand Prix i 2014, syntes det at blive udgangen på sagen. Det er tilfældet, selvom den rolle, som Danmarks Radio har spillet i forhold til Wonderful Copenhagen og Projektselskabet i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest i 2014, uvilkårligt leder tanken i retning af straffeloven. Jeg tænker på bestemmelserne om udnyttelse af en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Det var DR, der insisterede på at intet skulle spares på den ligegyldige slagerfestival, og med en samlet udgift på 334 mio. kr. endte regnskabet for det af Wonderful Copenhagen etablerede projektselskab på 112 mio. kr. – 77 mio. kr. mere end budgetteret og med et underskud på 58 mio. kr.

Budgetoverskridelsen var mulig, fordi DR beredvilligt finansierede driften af projektselskabet med ulovlige lån fra Danmarks Radio. Selvom Wonderful Copenhagen ikke havde alle pengene og ikke var juridisk forpligtet, besluttede bestyrelsen, at underskuddet på 58 mio. kr. i projektselskabet skulle dækkes. De totalt uansvarlige politikere i Region Hovedstaden besluttede, at skatteborgerne i region Hovedstaden skulle betale. Det indebar, at regionens skatteborgere ud over de allerede bevilgede mange millioner ydede et ekstraordinært tilskud til Wonderful Copenhagen på 46 mio. kroner. Til gengæld reducerer regionen det ordinære årlige tilskud over en årrække.

Københavns Kommune nægtede klogeligt at deltage i dækningen af projektselskabets underskud på 58 millioner. Uanset Wonderful Copenhagen teknisk er en erhvervsdrivende fond under Region Hovedstaden er det helt urimeligt, at skatteborgerne i Hovedstadsregionen kommer til at hænge på regningen alene. DR var den ansvarlige arrangør af ESC og med en gæld til DR på 37,8 millioner (ekskl. moms og renter) var DR projektselskabets største kreditor. Som påpeget af Erhvervsstyrelsen kunne Wonderful Copenhagen, der ikke juridisk var forpligtet til at dække underskuddet i projektselskabet, have dækket de relativt få private kreditorer og overladt det til DR at afgøre, om projektselskabet skulle gå konkurs. Region Hovedstaden burde under alle omstændigheder have undersøgt aftalegrundlaget og parternes rolle inden Regionsrådet i al hast bevilgede 46 mio. kr. af skatteborgernes penge til dækning af underskuddet.

Regionsrådets medlemmer må også have et ansvar, og det er under alle omstændigheder ikke rimeligt, at det alene er den daværende bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen og skatteborgerne, der skal hænge på regningen for Danmarks Radios tøjlesløse frådseri.

Skal bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen og skatteborgerne virkelig være de eneste, der kommer til at hænge på regningen, mens Danmarks Radio slipper helt fri?