Indlæg i Altinget den 27. august 2015

Indlæg i Altinget den 27. august 2015

Fhv. Departementschef Søren Skafte

Regeringens problemer i Integrations- og Miljø- og Fødevareministeriet.

Mandag den 17. august 2015 vil gå over i embedsmandshistorien. På denne dag måtte embedsmænd i Integrationsministeriet modtage hård kritik af Statsløsekommissionen, i anledning af, at Danmark fra 1991 til 2010 har handlet i strid med internationale konventioner over for statsløse. På selvsamme dag leverer den notoriske David Trads i Altinget en sønderlemmende kritik af embedsmænd i Fødevareministeriet, fordi de i forhold til fødevareminister Dan Jørgensen gjorde skyldige i patroniserende og utidig politisk indblanding og obstruktion af Dan Jørgensens politik.

Integrationsministeriet

I Integrationsministeriet er selve sagens substans – sikring af statsløses konventionsmæssige rettigheder – for længst løst. Nu udestår udmålingen af straffen til de formastelige embedsmænd.

Miljø- og Fødevareministeriet

I det, der siden er omdøbt til Miljø- og Fødevareministeriet er problemerne uløste. Det er aldeles uklart hvordan ministeriet vil være i stand til at bistå Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen i hendes bestræbelser på at implementere regeringens politik over for landbrug og fødevarer.

I sidste uge blev miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kritiseret for, at hun og den nye regering endnu ikke har skabt resultater på landbrugsområdet. Ministeren har således sagt, at landmænd må leve med randzoner lidt endnu, og muligheden for at give mere gødning, kommer først senere.

Er Eva Kjer Hansen allerede kørt fast?

Måske var det en fejl, at ministeren som en af de første embedsgerninger nedlagde det strategiske sekretariat i det tidligere fødevareministerium. Sekretariatet blev oprettet i september måned sidste år, og var tidligere fødevareminister Dan Jørgensens håndplukkede gruppe til at styrke departementets arbejde med strategi og politikudvikling.

Ib Byrge Sørensen

Daværende departementschef Ib Byrge Sørensen forklarede ved sekretariatets oprettelse, at tanken med sekretariatet var at sikre handlekraft og er ressourcer til at udvikle og forfølge temaer og initiativer, der var prioriteret af landbrugsministeren. Ib Byrge Sørensen pegede også på to mangler, som etableringen af det nye sekretariat skulle rette op på: Det første var, at departementschefen ikke selv følte, at han eller departementet var dygtige nok til politisk udvikling. Det andet var, at trods et udtalt behov, havde Byrge Sørensen ikke hidtil haft en akademisk sekretær.

Det bemærkelsesværdige var, at departementschefen herved tilstod at han selv og departementet var uduelige til at varetage den opgave, der i adskillige år havde været deres ansvar. Det andet, der gav anledning til forundring på Slotsholmen, var at han tillod, at centrale opgaver i forbindelse med udarbejdelse og implementering af fødevarepolitiske strategier blev taget ud af hænderne på departementschef og departement.

Pensionering

I forbindelse med regeringsskiftet blev den alderstegne Ib Byrge Sørensen sendt på den nådige pension, han havde gjort sig fortjent til allerede for år tilbage.

Departementschef Henrik Studsgaard

Den nye departementschef, Henrik Studsgaard, vurderer, at i forhold til den samlede strategiske rådgivning af ministeren udnyttes ressourcerne bedst ved at lade denne tage udgangspunkt i den organisering af departementet, som nu foreligger.

Den tidligere og kortvarige chef for sekretariatet, Tejs Binderup, er fortsat til posten som en slags assisterende chef for Charlotte Brøndum i kontoret for erhverv og grøn teknologi.

De organisatoriske ændringer i Miljø- og Fødevareministeriet efterlader dermed væsentlige spørgsmål, angående hvor politikudviklingen på landbrugs-, fødevare- og fiskeriområdet skal foregå.

Departementschefen for det sammenlagte ministerium, Henrik Studsgaard, kommer fra en stilling som departementschef i Miljøministeriet og har ikke stor erfaring på de nævnte områder. Man må håbe, at Studsgaards store forventninger til, at departementets medarbejdere kan bidrage til den strategiske rådgivning omkring politikudviklingen og implementering, ikke bliver skuffet.

Særlige rådgivere

Eva Kjer Hansen havde tidligere god gavn af sin særlige rådgiver Christopher Arzrouni, som ikke har været til rådighed, idet han har påtaget sig at rådgive udenrigsministeren. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor ansat Morten Flindt, der kommer fra en stilling som ”regulatory affairs manager” i House of Prince, som særlig rådgiver. Morten Flindt er 34 år gammel og uddannet cand.mag. i historie og retorik. Derudover er han premierløjtnant af reserven. Spørgsmålet er, om Flindts noget specielle baggrund vil komme ham til nytte, når han skal udfylde rollen som Miljø- og Fødevareministerens faglige og politiske rådgiver?

Jeg tillader mig at tvivle.