Den amerikanske økonomi i god gænge

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder fast i sin opfattelse af, at den amerikanske økonomi er i god gænge, og centralbanken regner fortsat med kommende, gradvise rentestigninger.

Sådan lyder meldingen fra Federal Reserve-chefen Janet Yellen til medlemmerne af den amerikanske kongres. Centralbankchefen skal stå skoleret over for kongressen 2 gange om året. Onsdag den 9. februar kl. 10 lokal tid skete det foran et panel Repræsentantenes Hus under ledelse af Texas-republikaneren Jeb Hensarling, hvor Yellen efter sit indledende statement besvarede spørgsmål. Torsdag den 10. februar er det så Senatets tur, hvor Yellen skal fremstille sig i senatets Banking Committee, hvor formanden er Alabama-republikaneren Richard Shelby.

Beskæftigelse og inflation

Den amerikanske centralbank styrer pengepolitikken efter 2 hovedhensyn: beskæftigelsen og inflationen. Selvom jobskabelsen i januar på godt 150.000 nye jobs var lidt mindre end håbet på, er ledigheden i USA nu nede på 4,9 pct. og dermed tæt på fuld beskæftigelse. Inflationen ligger endnu noget under målet på 2 pct., men centralbanken mener, at effekten af de lave energipriser og den stigende dollarkurs vil aftage samtidig med at der vil komme et vist lønpres, der igen vil påvirke inflationsniveauet. Yellens status over den amerikanske økonomi er dog ikke entydig positiv. Uroen på de globale finansielle markeder udløst af faldende oliepriser og usikkerheden om væksten i Kina kan også true vækst og jobskabelsen i USA.

Forventning om rentestigning

Efter syv år med nul-rente hævede Federal Reserve i december 2015 renten med 0,25 procentpoint. Dengang var forventningen yderligere gradvise rentestigninger i 2016. Det er stadig forventningen. Den næste renteforhøjelse kan komme i marts, hvor Federal reserve holder møde 15. – 16. marts, men Yellen understreger, at pengepolitikken ikke er låst, men fortsat vil være indrettet på at understøtte væksten i amerikansk økonomi.

Amerikanske statsobligationer er ”safe haven”

Den amerikanske pengepolitik har betydet, at flere og flere vælger at placere deres midler i amerikanske statsobligationer, der i øjeblikket betragtes som ”safe haven”. Kursen på disse papirer stiger derfor og renten falder samtidig med at kurserne på aktier skrider. Det må samtidig forventes at dollarkursen i forhold til f.eks. euro fortsat vil stige.

Faldende aktiekurser

Det globale aktieindeks (MSCI ACWI Index) er faldet med 10 pct. siden Nytår og aktiekursen for de største virksomheder (S&P 500) er faldet med omkring 9 pct. Som bekendt ligger olieprisen på omkring 30 dollar eller under sammenlignet med en pris på over 50 dollar på samme tid sidste år.

Betydning for Danmark

Den positive økonomiske udvikling er godt nyt for Danmark og sammen med den højere dollarkurs vil det have en positiv virkning på eksporten. Selvom den europæiske centralbank ikke har planer om at hæve renteniveauet vil udviklingen i USA smitte af på det danske aktiemarked, hvor kurserne formentlig fortsat vil falde.