Når jordforbindelsen svigter

Food, maritime services, pharmaceuticals, tourism and energy account for a significant part of Danish exports and employs more than 300,000 people. The five sectors have joined forces to find solutions to Denmark’s growth challenge and presented their ideas at a conference in the Danish Parliament at Christiansborg Castle on November 9, 2015.

Danmark burde fortsat være et af verdens rigeste lande, men det er vi ikke – Danmark er siden finanskrisen raslet ned ad ranglisten. Måske har vi været for længe om at rydde op efter krisen, eller måske er vi bare faldet i søvn? Der gives flere forklaringer, og Steen Bocian, Cheføkonom i Danske Bank, Torsten Sløk, Deutsche Bank og Anders Krab-Johansen fra dagbladet Børsen kan alle levere kvalificerede bidrag. En helt ny alliance bestående af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Rederiforening, LIF, HORESTA og Dansk Energi er sammen besluttet på at forfølge målet om at få Danmark tilbage i toppen.

”Fem Styrker for Danmark”

Organisationerne præsenterede mandag den 9. november 2015 på en konference på Christiansborg de fem styrkepositioner: fødevarer, søfart, medicin, turisme og energi under overskriften ”Fem Styrker for Danmark”. De fem organisationer havde samme dag et fælles indlæg i dagbladet Børsen, hvor der argumenteres for en erhvervspolitik på to ben: Erhvervslivets generelle rammevilkår skal forbedres, og samtidig bør der sektor for sektor fjernes specifikke blokeringer for erhvervenes vækst.

Principper

På Christiansborg-konferencen redegjorde de 5 organisationerne nærmere for de tre principper, som efter deres mening bør angive retningen for at styrke dansk erhvervsliv: 1) Tænk innovativt: En ambitiøs forsknings- og udredningsindsats og uddannelser, som matcher morgendagens arbejdsmarked, skal gå hånd i hånd med nytænkning fra myndighederne. De kommende vækstplaner er her et instrument. 2) Tænk globalt: Rammevilkårene skal løbende holdes op mod de vigtigste konkurrenters, så særregler, overimplementering af EU-regler eller skæve skattevilkår ikke hindrer ny vækst. Samtidig er en aktiv indsats for øget frihandel afgørende. 3) Tænk tiltrækning: Det skal være nemt at investere og etablere sig i Danmark. Vi er en lille, åben økonomi, der hænger sammen med udlandet. Vi skal løbende fjerne hindringerne, så vi kan byde nye investeringer velkommen.

Udenrigsminister Kristian Jensen

Udenrigsminister Kristian Jensen repræsenterede regeringen på konferencen. Det var en skuffelse – det var simpelthen ikke meget konferencedeltagerne hørte om regeringens planer på erhvervsområdet. Til gengæld fremhævede Jensen fra Herning med den sædvanlige utydelige stemmeføring sin egen og Udenrigsministeriets umådelige betydning for dansk erhvervsliv. Udenrigsministeriet er nu pludselig blevet et vækstministerium, som har taget sig på at fremme dansk eksport, tiltrække udenlandske direkte investeringer til Danmark og rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft fra udlandet. Man måtte forstå, at dansk erhvervsliv ikke har meget forstand på eksport – der er for få virksomheder, der eksporterer, og dem der gør det, eksporterer til de forkerte markeder. Som Kristian Jensen faktisk sagde: ”Der fejles på alle parametre”!

Udenrigsministeriet vil redde eksporten

Disse mangler vil Udenrigsministeriet under Kristians ledelse nu afhjælpe med en sværm af fremstød i stil med de netop gennemførte i Sydafrika og Indonesien. Kongefamilien er sikkert taknemmelig for, at familien skånes ved den næste store salgsrejse til Iran i januar 2016, hvor Kristian af Danmark egenhændigt vil lede afsætningen af danske produkter. Hvornår og hvorfor vi pludselig er blevet gode venner med det præstestyre i Teheran, som Venstre tidligere har kritiseret, fremgik ikke. Vi blev på konferencen endvidere informeret om, at Udenrigsministeriet – i første omgang fokuseret på fødevaresektoren – ville holde de enkelte virksomheder i et fast greb og – som Kristian truende sagde – ”ikke slippe dem før, der var eksportordrer i hus”!

Minister betyder tjener

Kristian Jensen er ikke enestående. Alle ministre, der har fået ansvaret for Danmarks Eksportråd er gået fra snøvsen. Udenrigsministeriet har muligvis lagt residenser til smagfulde receptioner og forretningsfrokoster, men ministeriet har aldrig eksporteret noget som helst. Selv om der er fortilfælde, er det helt uforståeligt, at en liberal minister med jysk jordforbindelse som Kristian Jensen nu fører sig frem med præfabrikeret selvros fra Asiatisk Plads. Lidt mere ydmyghed over for opgaven ville være ønskeligt – Kristian Jensen og hans Venstre-kolleger bør aldrig glemme, at ”minister” betyder ”tjener”. Ministerierne er til for at tjene borgere og virksomheder – ikke omvendt.

Alternativet til hektisk rejseaktivitet

I stedet for hektisk rejseaktivitet bør regeringen koncentrere sig om at forbedre de generelle rammevilkår for danske virksomheder – og det uanset om de eksporterer eller ej. Dernæst bør de enkelte ministre nøje lytte til virksomhedernes specifikke behov inden for de respektive ressortområder. Kristian Jensen kunne passende starte med at læse oplægget fra ”Fem Styrker for Danmark”. Herefter burde han måske koncentrere sig om at genoprette det gode forhold til Indien, afslutte TTIP-aftalen med USA og i øvrigt komme i gang med at ophæve generende visumkrav og andre forhindringer.