Hysteriske kællinger og kritik ude af proportion!

Regeringens foreslåede besparelser på energi-, klima- og miljøområdet har fået venstrefløjens miljø- og klimaordførere helt op i det røde felt. De er i vildt oprør og mener, at overvejelserne om besparelser vidner om en regering uden ambitioner og uden ønsker en grøn omstilling. Regeringen har påbegyndt en systematisk slagtning af miljø- og klimaområdet, hedder det. Private aktører, der profiterer af den grønne omstilling som det private tyske energiselskab EO.N og det amerikanske elbilselskab Tesla, har ligeledes i truende vendinger kritiseret den danske regerings politik.

Forventet reaktion fra den yderste venstrefløj

Reaktionen fra Enhedslisten og ligesindede kommer ikke uventet, når det betænkes, at venstrefløjen aldrig har kæret sig om niveauet for hverken udgifter eller skatter i Danmark. For alle os andre er udsigten til at de samlede offentlige udgifter i Danmark i 2016 vil udgøre næsten 1150 mia. kr. imidlertid stærkt bekymrende, og hvis der ikke gøres noget, vil det offentlige lægge beslag på en stadig større del af samfundskagen. Man skulle ellers tro, at verdens højeste skatte- og afgiftstryk var nok?

Hedegaard er igen hysterisk

At formanden for den radikale miljø-tænketak, CONCITO, Connie Hedegaard, deltager i venstrefløjens kritik er simpelthen hysteri. Hvis hun har agiteret på tilsvarende måde i Bruxelles er det forståeligt, at hun ikke i højere grad kunne præge EU-Kommissionens position. Vi må til enhver tid kunne forlange proportionalitet, og ja, regeringen vil spare 1,4 mia. kr. på det offentlige forskningsbudget til næste år. Og hvad så? Jeg skal minde om, at de samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) ifølge Danmarks Statistik i 2015 er budgetteret til 21,8 mia. kr. svarende til 1,10 pct. af bruttonationalproduktet (BNP)!

Er EUDP-programmet virkelig så afgørende for Grundfos?

Det er også rigtigt, at den største besparelse på energiområdet falder på det Energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP), hvor der i 2016 skal spares 322,7 mio. kr. Besparelsen skal ses i forhold til de samlede offentlige investeringer i forskning, udvikling og demonstration på energiområdet ifølge Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer siden 2010 været på ca. 1 mia. kr. om året. Hvordan beskedne besparelser på et statsligt program kan være et ræs mod bunden, og hvad vi ellers hører, er helt ude af proportion. Hvis et marginalt større eller mindre EUDP-program er afgørende for den danske clean-tech sektor er vi alligevel i store vanskeligheder.

Over 40 mia. kr. i energi- og PSO-afgifter

I vurderingen af de i virkeligheden meget beskedne besparelser på det svulmende statsbudget, bør det betænkes, at danske borgere og virksomheder hvert år alene i energi- og PSO-afgifter betaler langt over 40 mia. kr. – og betalingerne er stigende! Man bør også vide, at Brian Vad Mathiesen, energiforsker og professor ved Aalborg Universitet, ifølge Altinget den 1. september, har oplyst, at Danmark hvert år bruger mellem 50 og 80 milliarder kroner på energisektoren. Alene støtten til vedvarende energi over PSO-afgiften udgør over 7 mia. kr. om året.

Klimakonference i Paris

Connie Hedegaard og andre kritikere henviser til USA og andre lande, der påstås at hæve klimaambitioner før COP21 i Paris i slutningen af året. Når Danmark modererer ambitionerne i retning af de fælles EU-målsætninger, hedder det, at vi sender et helt forkert signal op til klimatopmødet i næste måned. Realiteten er, at selv hvis de foreslåede besparelser realiseres krone til krone, vil Danmark forsat være blandt de mest klima-ambitiøse lande i verden.