Danske virksomheder investerer for lidt i produktion, vækst og beskæftigelse i Danmark

Danske virksomheders investeringslyst i Danmark er desværre begrænset.  Nettoinvesteringerne er omkring 0, og dermed kun lige netop nok til at opretholde kapaciteten. Men ikke nok til at forbedre konkurrenceevne og produktivitet, og samtidig gøres der fra myndighedernes side intet for at fremme det initiativ og den konkurrence, der ikke mindst i hjemmemarkedserhvervene, detailhandel og byggeri, er et udtalt behov for.

Forbrugerne holder i disse år mere på pengene end tidligere. Det sker på trods af stigende forbrugerforventninger, øgede indkomster og penge i banken. Det tegner et billede af en varig stigning i den private opsparingskvote og en langvarig ændring af danskernes forbrugsmønstre.

Når forbruget i Danmark ikke stiger, er en del af forklaringen, at danskerne i stigende udstrækning handler i udenlandske e-butikker. , Statistik fra Betalingsrådet under Nationalbanken viser, at danskerne lægger en stadig større del af forbruget i udlandet. Opgørelser over værdien af betalinger med betalingskort viser, at 9 pct. af betalingerne i 2010 gik til udlandet, herunder til udenlandske netbutikker. I 1. halvår af 2015 var betalingerne til udlandet steget til omkring 12 pct. af alle betalinger.

I 2015 vil danskerne lægge forbrug for omkring 55 mia. kr. i udlandet – herunder i netbutikker. Det er en stigning på knap 10 pct. i forhold til sidste år. Det er indlysende, at hvis de udenlandske netbutikkers konkurrencedygtighed havde været mindre ville BNP og beskæftigelsen i Danmark have været højere.

Nationalbanken og andre økonomiske prognosemagere venter en stigning i privatforbruget i de kommende år. Det kan meget vil ske, men hvis forbruget i stadig større grad lægges i udlandet, vil forbrugsstigningen aldrig få den forventede positive effekt på den økonomiske vækst i Danmark.

Videreførelsen af det såkaldte håndværkerfradrag vil i længden næppe rykke nævneværdigt ved det private forbrug i Danmark. Internethandel kan effektivt omgå alle karteller og prisaftaler, og derfor er der ingen vej udenom – regeringen må snarest tage fat på den upopulære opgave det vil være effektivt at øge konkurrencen i hjemmemarkedserhvervene, detailhandel og byggeri.

Hele artiklen “Danske virksomheder investerer for lidt i produktion, vækst og beskæftigelse i Danmark” kan ses på https://www.denfri.dk/2015/10/danske-virksomheder-investerer-for-lidt-i-produktion-vaekst-og-beskaeftigelse-i-danmark/