Forbrugerrådets modstand mod frihandel

Consumer Council Think (Forbrugerrådet Tænk) is an independent Danish consumer organization with the aim to promote sustainable and socially responsible consumption and efficient markets, in order to ensuring the rights of consumers and make consumers a force in the market. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed free trade agreement between the European Union and the United States. Proponents say the agreement would result in multilateral economic growth, while critics like Consumer Council Think say it would increase corporate power and make it more difficult for governments to regulate markets for public benefit.

I øjeblikket forhandler EU og USA en handels- og investeringsaftale, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Baggrunden for forhandlingerne er parternes soleklare økonomiske interesser i en frihandelsaftale og TTIP-aftalen har været forhandlet siden sommeren 2013. Den fælles ambition er at nå en aftale, der stort set fjerner de tilbageværende toldsatser samt – som det vigtigste – strømliner og harmoniserer europæiske og amerikanske regler og standarder, så handlen mellem de to regioner kan glide lettere og eksporten begge veje dermed vokse.

  Erhvervsorganisationer og fagbevægelsen er positive

Mens DI og de øvrige erhvervsorganisationer og den danske fagbevægelse, der har stærke interesser i at få afsluttet forhandlingerne om TTIP, ikke har principielle indvendinger mod en frihandelsaftale, er der fra græsrodsorganisationer i Danmark og andre europæiske lande voksende kritik. I Danmark deltager så forskellige organisationer som NOAH, Afrika Kontakt, Greenpeace, ATTAC-Danmark, Det Økologiske Råd, Forebyggelses- og Patientrådet og forbrugerrådet TÆNK i modstanden mod TTIP.

Græsrøddernes argumentation

Græsrodsbevægelserne bruger ganske mange kræfter på at dæmonisere aftaleforhandlingerne. Det hævdes således, at den indbyggede tvistbilæggelsesmekanisme vil favorisere amerikanske multinationale selskaber, der – i modsætning til europæiske virksomheder – får mulighed for at sagsøge Danmark og andre lande uden om de nationale domstole. Realiteten er, at det tvistbilæggelsessystem – Investor-State Dispute Settlement (ISDS) – der er indeholdt i udkastet til TTIP-aftale opererer med et særligt voldgiftssystem, der skal gøre det muligt for investorer at rejse erstatningssager mod EU-regeringer eller den amerikanske regering, hvis nye diskriminerende regler og love fratager den en forventet indtjening. Formålet med ISDS er i overensstemmelse med hele ideen bag TTIP-aftalen, at forstærke investorbeskyttelsen med henblik på at øge interessen for direkte investeringer og intensiveret samhandel.

  Kritikerne slår en åben dør ind

  Den offentlige debat og Europaparlamentets reservationer har gjoirt indtryk. EU’s handelskommissær Cecilia Malmström har offentligt tilkendegivet, at den foreliggende tekst om ISDS ikke er den endelige. Den 16. september præsenterede EU-Kommissionen de elementer, man vil lægge vægt på i de fortsatte forhandlinger om ISDS. Det vil fra EU være et ufravigeligt krav, at regeringerne selvfølgelig fortsat har ret til at forfølge politikker i offentlighedens interesse, herunder f.eks. hvilke krav der kan stiles til emballagen af tobaksprodukter. Særligt vil EU-Kommissionen i forhandlingerne sikre, at det tydeliggøres, hvornår og hvordan investorer kan rejse ISDS-sager. Kommissionen vil endvidere sikre, at regeringers ret til at regulere tydeliggøres i aftalen. Vedrørende selve voldgiftssystemet vil EU sikre, at de udpegede voldgiftsmænd har kvalifikationer svarende til de krav der stilles til dommerne ved internationale domstole. Det vil også blive sikret, at offentligheden har adgang til de dokumenter, der forelægges tvist-bilæggelsestribunalet. Desuden skal tribunalet pålægges at afholde høringer, hvor alle interesserede parter får mulighed for at ytre sig. I tilknytning til voldgifts tribunalet vil der blive etableret en appelinstans, efter samme retningslinjer, som man kender fra WTO-systemet. På den lidt længere bane vil EU-Kommissionen arbejde for, at der etableres en egentlig international investeringsdomstol. Sigtet er, at en sådan domstol efterhånden skal kunne erstatte de tvistbilæggelsesmekanismer, der indgår i internationale handelsaftaler.

Forbrugerrådet TÆNK

Fra Forbrugerrådet TÆNK, der selvangiver sig som en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg, lyder det, at man ikke vil have en handelsaftale, som begrænser demokratiet, truer sociale rettigheder, underminerer regler for farlige kemikalier eller for den mad, vi spiser – eller på anden måde begrænser vores muligheder for at lave regler for at nå legitime politiske mål i offentlighedens interesse. Samtidig kritiseres de nationale regeringer og EU-Kommissionen for lukkethed omkring forhandlingerne.

Tvivlsomt mandat

Det fortaber sig, hvem der har udstyret TÆNK med et mandat til på alle forbrugeres vegne at bekæmpe frihandel mellem EU og USA. Det er så meget mere påfaldende, da den tidligere direktør for TÆNK, Benedikte Federspiel, er den ene af de 2 forbrugerrepræsentanter, der i TTIP Advisory Group, følger forhandlingerne tæt.

Mere information om TTIP-forhandlingerne her.