Ny kost i By & Havn

Når formanden for By & Havn i København, Carsten Koch, ved året udgang træder tilbage, noterer han ifølge Altinget med tilfredshed, at det har været en stor oplevelse og ære at være aktivt med i By & Havns arbejde med at udvikle København. I dag er hovedstaden en internationalt beundret storby med en havn, man kan bruge rekreativt. I Carsten Kochs periode som formand har selskabet leveret cirka 20 milliarder kroner til infrastruktur, byrum og parker til glæde for byens borgere, samtidig med at gælden er i jævn aftagen.

Ny formand er direktør i Center for Offentlig Innovation, COI

Det er kun de færreste, der nogensinde har hørt om COI, men siden 2014 har vi faktisk haft folk på opgaven med at rydde op i den offentlige sektor.

S-R-SF-regeringen etablerede Center for Offentlig Innovation, COI. Daværende økonomiminister Margrethe Vestager udpegede af uransagelige grunde, egenhændigt og uden opslag socialdemokraten Pia Gjellerup som centerleder.

Center for Offentlig Innovation har siden ført sig frem på Folkemødet på Bornholm, men har i øvrigt ikke været i stand til at levere positive nyheder om den offentlige sektor endsige forhindre skandalerne i skattevæsenet, Rigspolitiet, Sundhedsvæsenet og andre dele af den stærkt nødlidende offentlige forvaltning.

Hvordan det nu skal gå i By & Havn, er helt uklart, men man kan ikke helt sige sig fri for bange anelser.

Centerleder Pia Gjellerup

Den ugifte Pia Gjellerup, der i mellemtiden er blevet 60 år gammel, havde ellers et førstehånds kendskab til kritisabel forvaltning fra skandalen omkring Solhavegård, der var en socialdemokratisk kursusejendom med rod i regnskaberne.

Sagen kostede i 1993 Pia Gjellerup jobbet som justitsminister i begyndelsen af Poul Nyrup Rasmussens regeringsperiode. Pia Gjellerup blev efter kun 2 måneder som minister fældet af sagen om den krakkede kursusejendom Solhavegård, hvor hun havde været bestyrelsesformand.

Efter sin exit som justitsminister blev Pia Gjellerup næstformand for Folketingets finansudvalg. Samtidig havde hun det krævende job som gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. I perioden 23. marts 1998-21. december 2000 var hun Erhvervsminister. Derefter var hun indtil 27. november 2001 Finansminister.

Den socialdemokratiske Nyrup-regering blev i 2001 afløst af KV-regeringen under ledelse af Anders Fogh-Rasmussen. Efter regeringsskiftet repræsenterede Gjellerup fortsat Socialdemokratiet og Vestre Storkreds i Folketinget frem til 2007. Hun blev derefter ansat i bureaukraternes fagforening, Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), bl.a. som chef for den politiske afdeling.

COI koster 10 millioner kr. om året

Pia Gjellerups virke i Center for Offentlig Innovation har som nævnt ikke givet anledning til forbedringer overhovedet i den offentlige forvaltning. Hvad Gjellerup egentlig foretager sig unddrager sig, men det lykkes hende alligevel år efter år at brænde hele finanslovsbevillingen på 10 millioner skattekroner af til sidste krone!

På forslaget til finanslov for 2020 fremgår det, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge bevillingen til Center for Offentlig Innovation til og med 2021. Der er i 2020 og 2021 afsat 10,5 mio. kr. til centeret, hvoraf staten finansierer 4,4 mio. kr., kommunerne finansierer 4,1 mio. kr. og regionerne 2,0 mio.kr.