Danmarks økonomiske morads og de borgerlige partiers svigt

En af årsagerne til den absurde udvikling i Danmarks økonomi er, at det samlede overblik er forbeholdt forholdsvis få. Hovedparten af Folketingets medlemmer aner ikke hvad de har mellem hænderne.

Skatte- og afgiftstrykket er gået amok, forbrugerpriserne er de højeste i EU, ejendomsskatter og grundskyld nærmer sig ekspropriering, banker og realkreditinstitutter flår kunderne med stiftelsesprovisioner og gebyrer, energi- og vandafgifterne er uhyrlige på selv moderat forbrug og prisen for kaffe er verdens højeste!

Den offentlige sektor, sundhedsvæsenet, undervisnings- og skattevæsen og den kollektive trafik er kritisabel og vores universiteter og forskningsinstitutioner rangeres på linje med bananstater.

Grundlaget for vækst og beskæftigelse og overhovedet vilkårene for tilvejebringelse af et bruttonationalprodukt er sort set udækket af de etablerede medier og for de fleste politikere er de en by i Rusland. Vi kunne uden problemer og uden at en eneste tog notits heraf ligesom Landbrugsstyrelsen flytte betalingsbalancen til den tidligere sindssygeanstalt Augustenborg på Als!

Kommunerne

I sidste måned var vi vidne til forhandlingerne mellem regeringen og kommuner og regioner om økonomien for 2020.

Regionerne

Den 4. september indgik regeringen en aftale med Danske Regioner. Aftalen tilfører halvanden milliard ekstra til sygehusene og afskaffer det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Den 6. september 2019 blev der mellem regeringen og kommunerne indgået en aftale om økonomien for 2020. Kommunerne får 2,2 milliarder kroner mere til den kommunale serviceramme i 2020. Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen.

Omprioriteringsbidraget afskaffes også for kommunerne. Det hævdes, at kommunerne ved mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer og nye organisationsformer nu selv skal finde 0,5 milliarder kroner til mere velfærd.

Samlet set vil kommunerne i 2020 have 1,7 milliarder kroner mere til rådighed end i 2019.

Med aftalerne får regioner og kommuner i 2020 mulighed for at disponere over ekstra 3,2 mia. kr.

Kritik

Forhandlingsresultaterne har allerede udløst kritik, der bringer mindelser om 1980’ernes advarsler om den sociale massegrav, og påstande om at løfterne fra valgkampen om forbedret velfærd svirrer i luften.

Man bliver deprimeret, når flere konservative borgmestre blander sig i koret og meddeler, at de ikke kan støtte aftalen om kommunernes økonomi, fordi kommunerne i 2020 har brug for flere af skatteborgernes penge.

Skuespil for folket

Realiteten er, at de aftalte justeringer er peanuts i forhold til kommunernes enorme samlede udgifter, der i 2020 vil løbe op i over 371 mia. kr.

Billedet er det samme for regionerne, hvor de ekstra 1,5 mia. kr. skal ses i forhold til Regionernes samlede udgifter på knap 120 mia. kr.

En ansvarlig regerings tilgang til forhandlingerne med regioner og kommuner burde have været krav om at bremse stigningen i det umådeholdne offentlige forbrug i kommuner og regioner.

Finansloven for 2020

Den sagesløse befolkning er nu vidne til tilsyneladende benhårde forhandlinger om finansloven for 2020. Finanslovsdebatten er hård, og vi må imødese nattelange forhandlinger om partiernes krav om yderligere ressourcer til nødlidende områder.

Efter skrigenes højde, skulle man tro, at finanslovsforhandlingerne vil omfatte hele den offentlige økonomi, men sådan er det ikke.

De samlede udgifter på det forslag til finanslov for 2020, som regeringen netop har fremsat, er på 731 mia. kr. og indtægter på 783 mia. kr. – svarende til under 60 pct. af de samlede offentlige udgifter og indtægter.

Samlede offentlige udgifter på 1.220 mia. kr.

Finanslovsforhandlingerne og forhandlingerne med kommuner og regioner er skuespil, der opføres for at give befolkningen det indtryk, at regeringen og Folketingets partier er ansvarlige i deres omgang med skatteborgernes penge.

Problemet er, at det er de langtfra – de samlede offentlige udgifter i 2020 vil løbe op i svimlende 1.220 mia. kr. og heraf vil det, der statistisk brændes af som offentligt forbrug, udgøre knap halvdelen!

I realiteten vil finanslovsforhandlingerne kun flytte rundt på nogle få milliarder svarende til få promille af det samlede offentlige forbrug!