Viktor Orbán opnår ny regeringsperiode i Ungarn efter jordskredssejr

Ungarns populistiske national-konservative premierminister, Viktor Orbán, vandt ved søndagens parlamentsvalg i Ungarn en tredje mandatperiode i træk i en jordskredsvalgsejr. Viktor Orbán var også premierminister 1998-2002.

Det foreløbige valgresultat viser, at Fidesz-partiet grundlagt af premierminister Orbán, mens han var en ung anti-kommunistisk dissident, har vundet et afgørende flertal sammen med nogle mindre allierede parter. En majoritet, der tillader ændringer af den nationale forfatning.

Det højre-nationalistiske parti Jobbik kom på andenpladsen, og partiets leder Gábor Vona er trådt tilbage.

Skuffelse i Bruxelles

Det ungarske valgresultat vil være yderst skuffende for Bruxelles samt for de græsrodsaktivister, der med støtte fra George Soros har arbejdet for åbne grænser.

Premierminister Orbán har været den mest indædte modstander af det kvotesystem for fordeling af flygtninge, som EU-Kommissionen har foreslået, og som har været centrum for en stadig mere indflydelsesrig euroskeptisk anti-indvandringsalliance inden for EU, centreret om de 4 Visegrád-lande.

Viktor Orbán er bedst kendt i udlandet for hans robuste reaktion på migrantkrisen, med et hurtigt opbygget og systematisk forstærket sydligt grænsehegn, der har reduceret den illegale indvandring med over 99 procent.

Økonomiske resultater

Udover modstanden mod immigration som støttes af stort set alle politiske partier i Ungarn, kan valgsejren tilskrives den positive økonomiske udvikling i Ungarn. Viktor Orbán har kunnet levere økonomiske vækst i de sidste 8 år ved magten. Arbejdsløsheden er begrænset til knap 4 pct., reallønnen er stigende og den ungarske valuta, Forint, er styrket.

Viktor Orbán opfattes som en stærk politisk leder, og hans kompromisløse ”Ungarn først-politik” har været populær, mens oppositionen er splittet op på et utal af små og indbyrdes uenige partier.

Forholdet til EU-Kommissionen er som nævnt belastet af Ungarns lodrette modstand mod modtagelsen af muslimske migranter og deltagelse i EU’s nødlidende omfordelingsordning.

Artikel 7?

Viktor Orbáns reformer af det ungarske justitsvæsen, ændringer af valgloven samt tilføjelser til Grundloven har givet anledning til, at der i Bruxelles har været overvejelser om – ligesom overfor Polen – at aktivere den såkaldte artikel 7.1 i Lissabon-traktaten mod Ungarn. Grundlæggende er der med denne paragraf tale om at indlede en proces, der i den sidste ende kan ende med at landene fratages deres stemmeret i EU. Anledningen er angiveligt, at nogle i Bruxelles er bekymrede for ”retsstatsprincipperne”, hvor magtens 3-deling, forfatningsdomstolens og pressens uafhængighed skulle være kompromitteret.