Vedvarende energi på skatteborgernes bekostning

EU-Kommissionen har den 14. december 2016 meddelt, at man kan godkende, at finansieringen af støtten til vedvarende energi i Danmark i princippet overføres til finansloven, og den eksisterende PSO-afgift udfases over de kommende 5 år. Konkret er det aftalt, at PSO-støtten til forskning samt nye og renotificerede støtteordninger allerede i 2017 overflyttes til finansloven, mens PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017 således at PSO-systemet er fuldt afviklet 1. januar 2022.

Udfasningen af PSO-afgiften finansieres ved at hæve bundskatten, reducere den grønne check og ved at afskaffe en pulje til erhvervslivet.

EU-Kommissionen fandt tidligere at støttesystemet for vedvarende energi var diskriminerende fordi PSO-afgiften blev opkrævet af strøm uanset oprindelse, mens støtten alene blev ydet til vedvarende energi-projekter i Danmark. I 2015 og 2016 har Danmark derfor været tvunget til at yde støtte til vedvarende energi i Tyskland.

EU-Kommissionens godkendelse af den 5-årige udfasning af PSO-afgiften er ikke gratis for danske skatteborgere.

Støtten til vedvarende energi på op mod 8 mia. kr. om året skal betales, og hertil kommer, at EU-Kommissionen forudsætter, at Danmark investerer yderligere 114 mio. euro (ca. 850 mio. kr.) i opgradering af elforbindelserne til Tyskland og Sverige:

”In December 2016, Denmark notified to the Commission its plans to finance renewable support directly from the State budget as of 2017, instead of through the PSO levy. For some existing support schemes there will be a gradual phase-out from the PSO levy over a 5-year transitional period (2017-2021), during which the share of State budget financing will be increased each year. In order to avoid the risk that the measure discriminates against imported electricity during this transitional period, Denmark has committed to invest €114 million in infrastructure that benefits cross-border energy flows. On this basis, the Commission concluded that the modified financing method is in line with EU rules”.