I anledning af tidligere forsvarsminister og kommitteret for Hjemmeværnet Poul Søgaards død

Fyens.dk kunne den 13. december 2016 oplyse, at den tidligere socialdemokratiske forsvarsminister Poul Søgaard er død i en alder af 93 år.

Poul Søgaard
Poul Søgaard

Den mangeårige socialdemokrat havde gennem fire Anker Jørgensen-regeringer fra 1977 til 1982 det politiske ansvar for de danske styrker i en af de mest anspændte perioder under den kolde krig. Som medlem af Forretningsudvalget for Værnepligtige Menige Talsmænd 1978/79 mødte jeg Søgard ved flere lejligheder. Selvom Forretningsudvalget pr. definition var kritisk overfor Forsvarsministeriet, blev vores hidsige angreb altid mødt med ministerens kloge og beherskede udtalelser.

Det var således kendetegnende, at Poul Søgaard betakkede sig, da Socialdemokratiet støttet af Det Radikale Venstre efter regeringsskiftet i september 1982 indledte en grotesk og fej fodnotepolitik, som – udover at være til skade for Danmarks daværende sikkerhedspolitiske situation – var en alvorlig bet for de demokratiske NATO-lande i stillingskrigen mod Sovjet-kommunismen. Ud over de indenrigspolitiske hensyn – kampen for at vælte Poul Schlüter og hans Firkløverregering – var dele af Socialdemokratiet inspireret og støttet fra Moskva, næret af et naiv idealisme i forholdet til socialismens sande væsen og kombineret med et irrationelt had til USA.

Poul Søgaards politiske opfattelse lå langt fra Socialdemokratiets hard-core venstrefløj, hvor bl.a. Svend Auken, Lasse Budtz og Mogens Lykketoft var naturlige midtpunkter. Hvis Søgaard ikke havde været en klassisk socialdemokratisk ”partisoldat” ville han formentlig i protest mod partiets venstredrejning have forladt partiet. Partiet venstrefløj udviklede i denne periode en betydelig sympati for de kommunistiske diktaturer, og ud over de talrige besøg i DDR fraterniseredes der også med Nordkorea og Albanien. Et af de mere groteske eksempler på denne flirten med diktaturstater, var Mogens Lykketoft, der med sin daværende kone, Jytte Hilden, i januar 1987 blev inviteret til Cuba af Fidel Castros kommunistparti. Opholdet blev efterfølgende i positive vendinger beskrevet over to sider i Aktuelt den 14. februar samme år i en artikel, hvor diktaturet eufemistisk blev beskrevet som Samba-socialisme.

Udover posten som solid forsvarsminister i skiftende Anker Jørgensen-regeringer var Poul Søgaard 1970-72 og 1982-84 en meget populær og respekteret kommitteret for Hjemmeværnet.

Poul Søgard forlod Folketinget i 1990.