Manglende dannelse og ukendskab til danske Nobelpris-modtagere

Mandag den 10. oktober 2016 kl. 11.45 blev det i Stockholm meddelt, at Nobels mindepris i økonomi for 2016 er tildelt

  • Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA og
  • Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technologi,MIT, Cambridge, MA, USA
Oliver Hart                                  Bengt Holmström                              
Oliver Hart                                  Bengt Holmström                              

Nobels mindepris i økonomi er indstiftet af Sveriges Nationalbank og uddelt første gang i 1969. Hart og Holmström har modtaget prisen “for their contributions to contract theory”.

Prisen begrundes med, at nutidige økonomier sammenbindes af utallige kontrakter på kryds og tværs. De teoretiske værktøjer, som Hart og Holmström har udviklet er værdifulde for forståelsen af virkelige kontrakter og institutioner, samt potentielle faldgruber i kontrakt design. Prismodtagernes analyse af optimale kontraktlige arrangementer har tilvejebragt et intellektuelt fundament for at udforme politikker og institutioner på mange områder, fra konkurslovgivning til politiske traktater.

Manglende dannelse

I en tid, hvor ethvert barn kender deltagerne i Vild med Dans, Paradise Hotel og topspillerne i La Liga og Premier League, vil informationen om Nobel-prisen i økonomi formentlig blot afføde et skuldertræk hos de fleste.

Sådan har det ikke altid været. Tidligere – dvs. før verden gik af lave og begrebet dannelse evaporeret – var de fleste bekendt med Danmarks historien – om ikke andet så fra læsningen af B.S. Ingemann og Carit Etlar. Ingemann var i hans samtid i 1800-tallet berømt for en lang række historiske romaner om store skikkelser i danmarkshistorien. Romanerne var spændende og letlæselige og henvendte sig til et bredt publikum. De var inspireret af Walter Scotts historiske romaner og bidrog til den nationalromantiske vækkelse i midten af 1800-tallet.

Carit Etlar, der var pseudonym for Carl Brosbøll, skrev ligeledes en lang række historiske romaner med tydelig inspiration fra både de franske spændingsroman-forfattere (Alexandre Dumas den ældre samt den yngre) og af den danske hjemstavnsfortælling hos Blicher. Etlar huskes især for Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester.

Andre populære fremstillinger betød, at også mennesker, der ikke nødvendigvis havde gennemgået et universitetsstudium, havde et ganske godt kendskab til både den nordiske og den græske mytologi. Den folkeforståelse og popularitet, der blev f.eks. Bertel Thorvaldsen til del forudsatte et vist kendskab værkernes motiver, herunder klassikere som Iliaden og Odysseen.

Videnskab

Sådan var det også engang med videnskabsmænd. Engang opkaldte vi parker, bygninger, veje efter dem. Alle kendte dem, fra Ørsted til Bohr. Vi var stolte, meget stolte –  nu ved vi ikke engang, hvad de hedder. Selv folk der har frekventeret RUC, Aalborg Universitet og andre såkaldte højere læreanstalter og som er optaget af ulighed og Gini-koefficienter m.v. synes blottet for klassisk dannelse.

For nylig blev jeg på et møde udsat for en quiz. En amerikaner spurgte bl.a. mødedeltagerne, der hovedsagelig var danskere, om hvor mange danske nobelprismodtagere man kunne nævne. Det beskæmmende resultatet var, at ud over Niels Bohr kunne forsamlingen faktisk ikke nævne én eneste.

Realiteten er, at 13 danskere har modtaget Nobelprisen – i forhold til befolkningstallet en absolut topplacering!

Som service kan jeg oplyse, at modtagerne (i alfabetisk orden) er: Fredrik Bajer, Niels Bohr, Aage Bohr, Henrik Dam, Johannes Fibiger, Niels Ryberg Finsen, Karl Gjellerup, Johannes V. Jensen, Niels K. Jerne, August Krogh, Ben Roy Mottelson, Henrik Pontoppidan og Jens Christian Skou.

Danske modtagere af Nobels mindepris i økonomi

Tillad mig som økonom yderligere at nævne 2 modtagere af Nobels mindepris i økonomi.

Dale Thomas Mortensen fik prisen i 2010 som anerkendelse for hans banebrydende arbejde med arbejdsmarkedsmodeller og ”economic friction” – mangel på information og andre afvigelser fra det perfekte marked. Dale Mortensens far var danskfødt, og han har siden begyndelsen af 1980’erne jævnligt gæstet Aarhus Universitet.Dale Thomas Mortensen døde i 2014.

                                     Dale Thomas Mortensen
                                     Dale Thomas Mortensen

Lars Peter Hansen fik prisen i 2013 for udviklingen af økonometriske modeller for sammenhænge mellem makroøkonomi og udviklingen på de finansielle markeder. Lars Peter Hansen er amerikaner af dansk afstamning, idet hans tipoldeforældre Ole og Marie Hansen i sidste halvdel af 1800-tallet udvandrede fra Nordfyn til Utah.

                               Lars Peter Hansen
                               Lars Peter Hansen