Skal boligejerne tvinges fra hus og hjem?

Boligskatter er ligesom udlændingepolitik altid dynamit i den politiske debat, og de kommende måneder bliver en ren gyser for de danske boligejere, når politikerne skal finde en løsning på fremtidens ejendomsskat. Samtidig skal et nyt vurderingssystem fra Skat tages i brug – og vi er ikke forvænte med rimelige løsninger fra den kant!

Det er som bekendt teoretisk indstillede økonomers våde drøm at skrue helt op for boligskatterne. Samtidig har alle boligejere gode grunde til at ligge søvnløse af frygt for fremtiden.

Vi kan ikke regne med at regeringen vil agere bolværk –  boligskatterne er faktisk steget markant, selvom Venstreregeringen indførte et skattestop i 2002.

Du straffes, hvis du selv klarer boligbehovet

Den ulykkelige situation er, at hvis du i Danmark ikke stiller dig op i køen med hånden fremme til billige, offentligt finansierede almennyttige boliger, men i stedet selv har sparet op, købt og betalt familiens bolig, bliver du brandbeskattet. Ejer du en bolig i Danmark, skal du betale ikke én, men 2 slags boligskat: Den ene hedder ejendomsværdiskat, og den skal betales til staten. Den anden er grundskyld, og den havner i kommunernes pengekasse.

Først ejendomsværdiskatten, der beregnes ud fra, hvad din ejendom er vurderet til ved en offentlig vurdering. Er værdien af huset eller lejligheden vurderet til at være mindre end 3.040.000 kroner, så skal du betale én procent af værdien i ejendomsværdiskat. Er ejendommen mere værd, skal du betale tre procent af resten.

Ejendomsværdiskatten er dog underlagt et skattestop, som betyder, at boligejerne betaler ejendomsværdiskat ud fra, hvad deres bolig var værd i 2001 eller 2002.

Det betyder, at ejendomsværdiskatten på 13,8 mia. kr. i 2016 trods alt er mindre, end den ville have været, hvis ikke der havde været et skattestop. Efter vismændenes vurdering er ejendomsværdiskatten på grund af skattestoppet faldet til 0,6 procent af ejendomsværdien.

Den anden ejendomsskat er grundskylden, som er en skat, som du betaler af selve grunden, du bor på, og den er forskellig fra kommune til kommune. Modsat ejendomsværdiskatten, beregnes grundskylden ikke ud fra, hvad ejendommen er værd, men ud fra hvad grunden – i ubebygget stand – er vurderet til i den seneste offentlige vurdering.

Skatten tilfalder den kommune, hvor ejendommen ligger, og taksten fastsættes af de enkelte kommunalbestyrelser. I alle kommuner skal den dog ligge mellem 16 og 34 promille af ejendommens grundværdi. Grundskylden på i alt 28,3 mia. kr. i 2016 opkræves typisk to gange årligt, og det er politisk bestemt, at den højst må stige syv procent hvert år.

Udover det helt urimelige i at beskatte noget du selv har købt og betalt, er det et stort problem, at du ikke kan regne med den offentlige vurdering af din ejendom eller grund.

Fagøkonomer og økonomiske vismænd

Fagøkonomer kan finde gode teoretiske argumenter for beskatning af fast ejendom og de Økonomiske vismænd presser provokerende på – skattestoppet på ejendomsværdiskatterne bør rulles tilbage, og ejendomsværdiskatten bør hæves fra 0,6 procent til 1,2 procent.

Problemet er, at allerede med de nugældende regler, vil husejernes bidrag i 2017 stige til knap 30 mia. kr. i ejendomsskat og godt 14 mia. kr. i ejendomsværdiskat.

Det bliver altså igen-igen husejerne, der skal bære broderparten af finansieringen af den ustyrlige offentlige sektor.

Rigsrevisionen har kritiseret vurderingssystemet, og i forbindelse med aftalen om finansloven for 2016 var der flertal for midlertidigt at fastfryse ejendomsværdiskatten.

Total afskaffelse af ejendomsbeskatningen

I Folketinget har Det Konservative Folkeparti fremsat et forslag om total afskaffelse af ejendomsværdiskat og grundskyld, men endnu er forslaget kun støttet af Liberal Alliance.

De Radikale insisterer ligesom vismændene på at boligskatterne fortsat bør stige. Sådan lyder det i hvert fald fra De Radikales folketingskandidat i Gentofte, Sofie Carsten Nielsen, der ønsker at boligbeskatningen følger lønudviklingen.

Hvis forslagene fra de økonomiske vismænd eller Det Radikale Venstre gennemføres vil der med sikkerhed blive udløst meget store skattestigninger kombineret med prisfald på huse og lejligheder. Særligt i kommuner med attraktive boligområder vil skatterne stige og priserne falde.