I Norge afholdes i dag ‎‎valg‎‎ til Stortinget

Norge1

Arbejderpartiets leder Jonas Gahr Støre står til efter 8 år at kunne fravriste Erna Solberg statsministerposten, når nordmændene mandag den 13. september 2021 stemmer til Stortingsvalget.

Arbejderpartiet spås ganske vist tilbagegang, men støttepartierne går frem. Spørgsmålet er, om Arbejderpartiet vil få flertal alene med de tidligere regeringspartnere, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, eller om Joans Gahr Støre vil få brug for venstrefløjspartierne – Miljøpartiet De Grønne og partiet Rødt.

Alt tyder på, at hvis Erna Solberg og højrefløjen mister regeringsmagten, skyldes det især fremgang til Socialistisk Venstreparti og partiet Rødt. Jonas Gahr Støres vej til statsministerposten kan imidlertid godt blive besværlig, hvis han skal finde et fælles regeringsgrundlag for fire til fem partier.

Under alle omstændigheder vil valget have konsekvenser for miljø- og klimapolitikken i Norge. ‎

Vegansk kvægavler

Når det kommer til klimapolitikken, er Norge blevet sammenlignet med en vegansk kvægavler. Norge er utvivlsomt blandt de mest miljøbevidste og progressive lande i verden. Eksempelvis sikrer generøse offentlige tilskud, at omkring 70 pct. af alle nye solgte biler er elektriske. ‎

Samtidig er olie og gas Norges vigtigste industri. Sektoren beskæftiger mere end 5 pct. af Norges arbejdsstyrke og tegner sig for mere end 40 pct. af den samlede eksport. Norge har også takket være indtægter fra fossile brændstoffer opbygget en oliefond på 11.100 milliarder norske kroner (8.100 milliarder danske kroner).

Det er ikke i spørgsmålet om olie- og gasproduktionen, at der har været en afgørende skillelinje mellem Erna Solbergs regering bestående af Høyre, Venstre og Kristeligt Folkeparti, og Arbejderpartiet. Der har været rimelig bred enighed om en langsom og velovervejet norsk overgang væk fra olie- og gasproduktionen. ‎

Skal Norge frigøre sig fra afhængigheden af olie og gas?

Socialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og partiet Rødt har alle en mere markant miljø- og klimaprofil og de har ikke lagt skjul på, at Norge hurtigere skulle frigøre sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer.

Der vil derfor være mange i den norske olie- og gassektor, der er mere end almindelig spændte på valget og udfaldet af de kommende regeringsforhandlinger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s