‎Klimatopmøde i USA og verdensøkonomien

Earth Day

Lige inden præsident Bidens virtuelle klima-topmøde 22. – 23. april 2021 med deltagelse af 40 regeringschefer (inklusive Mette Frederiksen) og med Kinas præsident Xi Jinping i spidsen, har Dalai Lama og 100 andre Nobel Pris modtagere sendt et en klar opfordring:

Behold fossile brændsler i undergrunden (Keep fossil fuels in the ground).

Samtidig opfordres mødedeltagerne til at tage konkrete initiativer med henblik på at udfase fossile brændsler for at imødegå katastrofale klimaændringer.

Bidens klimatopmøde indledes på Jordens dag (Earth Day), der har været markeret siden den 22. april 1970 i USA, for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer.

Under topmødet ventes præsident Biden at annoncere, at USA vil reducere emissionerne af drivhusgas med 50 pct. inden 2030, men EU vil annoncere at man vil være CO2-neutral i 2050.

Der er imidlertid ikke umiddelbar udsigt til at opfordringen vedrørende fossile brændsler fra Dalai Lama følges. Det Internationale Energiagentur, IEA, fastslår i en ny rapport at ‎‎CO2-udledningen fra energiforbruget‎‎ er på vej til at stige med 1,5 mia. ton i 2021.

Når de globale ‎‎kuldioxidemissioner‎‎ ser ud til at stige‎‎ ‎‎faretruende i år, er det fordi den globale økonomi gennemgår en‎‎ enorm genopretning efter Corona-pandemien.‎

Kul på den økonomiske genopretning

Det store kulforbrug i Asien og især i Kina opvejer den hurtige vækst i vedvarende energikilder.

‎”Dette er en alvorlig advarsel om, at den økonomiske genopretning fra Covid-krisen i øjeblikket er alt andet end bæredygtig for vores klima,” sagde administrerende direktør Fatih Birol i en erklæring. “Medmindre regeringer rundt om i verden hurtigt reagerer og begynder at reducere emissionerne, vil vi sandsynligvis stå over for en endnu værre situation i 2022.”‎

Da de fleste lande i løbet af 2020 lukkede ned, og folk blev instrueret i at blive hjemme for at begrænse Covid-19 infektioner, faldt emissionerne af drivhusgasser dramatisk.‎‎Indtast din e-mail for at modtage CNN’s nightcap nyhedsbrev. ‎

Stigende energiefterspørgsel

IEA anslår nu, at den globale energiefterspørgsel vil stige med 4,6 pct. i 2021 og overstige 2019-niveauet – især som følge af stigende energiforbrug i udviklingslandene og i de såkaldte vækstlande. De energirelaterede emissioner forventes derfor igen at blive næsten lige så høje som i 2019.

‎Brugen af kul er en særlig kilde til bekymring i IEA. I 2021 ventes efterspørgslen at nærme sig det historisk højeste niveau i 2014. ‎Kina står for 50 pct. af den globale efterspørgselsvækst, men brugen af kul i USA og Europa er også stigende, men forventes alligevel agt forblive noget under niveauet fra før krisen.

‎FN’s generalsekretær António Guterres har opfordret de udviklede lande til at udfase brugen af kul inden 2030 og til at sætte en stopper for opførelsen af nye kulfyrede kraftværker.‎

Vedvarende energi i elproduktionen

Det ser dog ud til at elektricitetsproduktionen bliver mere bæredygtig. IEA forventer, at mere end halvdelen af stigningen i den globale elforsyning vil komme fra vedvarende kilder i 2021, delvist drevet af den voksende sol- og vindenergiproduktion i Kina.‎

‎Det understreges, at alle IEA’s skøn er behæftet med “stor usikkerhed” på grund af manglende klarhed om forløbet af Covid-19 infektioner og vaccinationer. Hvis rejseaktiviteten f.eks. kommer hurtigere i gang end forventet, vil energiefterspørgslen stige yderligere.‎

Boris Johnson og klimaet

Mandag kunne ‎‎Financial Times‎ rapportere, at UK på Topmødet vil annoncere en mere ambitiøs målsætning for reduktionen i britiske udledninger af drivhusgasser. Premierminister Boris Johnson syntes nu at være indstillet på at reducere de britiske emissioner med 78 pct. i 2035 i forhold til 2005-niveauet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s