Jerome Powell: Risiko for langvarig recession

Jerome Powell1

Jerome Powell, formanden for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, talte onsdag formiddag om coronakrisen. I talen kredsede Powell omkring muligheden for at den økonomiske recession som følge af coronapandemien kunne blive langvarig. USA kunne derfor meget vel stå overfor en længere periode (”extended period”) med lav økonomisk vækst.

Hvis de negative konsekvenser af en sådan udvikling skulle afværges, ville yderligere krisepakker blive nødvendige.

Powell nævnte ikke muligheden af yderligere stimuli fra negative renter, men centralbanken ville gøre sin del. Powell påpegede, at banken nok havde finansiel styrke til at yde lån (”lending power”) men ikke muligheder for at styrke forbrug og efterspørgsel (”spending power”).

Centralbankens lånefaciliteter kunne bidrage til at afhjælpe midlertidige likviditetskriser. Hvis recessionen imidlertid varede længe, kunne likviditetskriser udvikle sig til solvensproblemer. Der kunne derfor være behov for yderligere finanspolitiske tiltag hvis de negative konsekvenser af en langvarig krise skulle afhjælpes.

Afvejningen ville være politiske valg, der ikke skulle træffes af centralbanken, men skulle afgøres af de lovgivende myndigheder, der havde ansvaret for offentlige udgifter og beskatning.

Efter talen steg kursen på amerikanske dollars en smule da nogle investorer trak sig ud af mere rikable aktiver, herunder amerikanske aktier, til fordel for placeringer i dollars.

 

One thought on “Jerome Powell: Risiko for langvarig recession

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s